IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "creative thinking"

The theory of inventive problem solving

Maftei Vitalie
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследовательская работа – фактор успешной преподавательской деятельности на уроках географии

Tumanov Dimitrii
Лицей имени Н. В. Гоголя, Кишинэу
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учеба как радостный процесс. Повышение мотивации у студентов в процессе преподавания

Holomonova Olesea
Международный Независимый Университет Молдовы
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană
Cantemir Grigore1, Timciuc Svetlana2
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componentele procesului de schimbare educațională

Dobrin Mihaela12
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea creativă și abilitățile de comunicare la locul de muncă

Rusu Marinela
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интернет для совершенствования творческой деятельности студента

Taraculov Iscandar, Turaculov Zuhra
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие речи младших школьников на основе текстов про природу

Tretiac Natalia, Martina Olesya
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea imaginației creative a elevilor prin intermediul activităților muzical-didactice

Melnic Mihaela
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea creativă: deprindere de viaţă necesară integrării sociale a copiilor din îngrijire alternativă

Ianachevici Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le développement de la pensée créative chez les apprenants en fle

Sava Anastasia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea creativității artistice la elevii de vârstă școlară mica

Vinnicenco Elena, Talpă Victoria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia pentru copii și educația pentru o societate bazată pe cercetare

Bălan Marin
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea creativă și abilitățile de comunicare la locul de muncă

Rusu Marinela
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 11 February, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența gândirii creative din perspectiva stimulării creativității elevilor din clasele primare

Rotaru Ramona Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследовательская работа – фактор успешной преподавательской деятельности на уроках Географии

Tumanov Dimitrii
Лицей имени Н. В. Гоголя, Кишинэу
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16