IBN
Закрыть

35Publicaţii

1191Descărcări

22630Vizualizări

Stratan Victoria
Cuvinte-cheie (127): evaluare (10), assessment (7), values (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Motivația pentru cariera didactică
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-706-1.37(082)=00.
Disponibil online 28 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

Factorii perturbatori în evaluare versus căi de estompare
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triada predare – învățare – evaluare: abordare creativă
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 17 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Evaluarea competențelor școlare a elevilor din clasele primare prin probe integrative
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competențelor școlare prin jocuri didactice
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea evaluatorului
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația evaluare – curriculum
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Autoevaluarea şi regularizarea învățării
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre clișeul lingvistic în vorbirea cotidiană
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseul – metodă integrativă de evaluare
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de intervenţie în clasa de elevi
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aspecte analitice privind cadrul normativ național în domeniul evaluării rezultatelor școlare în învățământul general din Republica Moldova
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența evaluativă a cadrului didactic – componentă esențială a unui sistem educațional de calitate
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conversaţia în contextul evaluării competenţelor şcolare în învăţământul primar
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni normative ale evaluării competențelor școlare ale elevilor din învățământul primar (Republica Moldova)
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Tiraspol State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația globală – entitate civilizatoare
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere în elaborarea criteriilor de evaluare ale competențelor școlare în învățământul primar
Stratan Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea competențelor școlare din perspectiva principiului integralității
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar prin valorificarea testului de tip integrat
Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-1458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Adaptarea şcolară din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori – educaţie parentală
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-1331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul motivării în activitatea managerială educațională
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Deontologia evaluării
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii axiologice ale activităţilor ludice la treapta învăţământului primar
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul cadrului didactic rezistent la stres
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul procesului de evaluare în cadrul sistemelor educaţionale de alternativă
Stratan Victoria
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Ipostaze teoretice ale personalităţii integrale
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 14 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația – generatorul evaluării eficiente la treapta învățămîntului primar
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea integrală - deziderat al timpului
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-135. Vizualizări-1564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă eficientă de evaluare la treapta învăţământului primar
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Invăţarea asistată de evaluare
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-61. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale procesului evaluativ
Stratan Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-72. Vizualizări-1600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea conştiinţei şi conduitei morale la elevii de vârsta şcolară mică prin intermediul jocului didactic
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea personalităţii umane din prisma problematicii lumii contemporane
Stratan Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35