IBN
Закрыть
Rusnac Vladislav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2

2023 - 3

Efecte electroerozive pe suprafețele electrozilor-scule aplicați la formarea straturilor de suprafață a pieselor
Pînzaru Natalia , Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea micro- și nano-structurilor pe suprafeţe metalice în condiţii descărcărilor electrice
Ojegov Alexandr , Beşliu Vitalie , Topală Pavel , Hîrbu Arefa , Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de studiere a caracteristicilor difuzionale mecanice și structurale a acoperirilor formate prin alierea prin scântei electrice
Pereteatcu Pavel , Ojegov Alexandr , Rusnac Vladislav , Cracan Cornel , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Cercetări experimentale privind prelucrarea complexă a oțelurilor cu un conținut de carbon < 0,35%
Pereteatcu Pavel , Ojegov Alexandr , Rusnac Vladislav , Cracan Cornel , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetari privind redistribuirea elementelor în straturile superficiale, formate în procesul ASE la aplicarea în zona de prelucrare a câmpului magnetic
Pereteatcu Pavel , Ojegov Alexandr , Rusnac Vladislav , Cracan Cornel , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-086-2.
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența naturii materialelor electrozilor asupra procesului alierii cu scântei electrice
Pereteatcu Pavel , Ojegov Alexandr , Rusnac Vladislav , Cracan Cornel , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 19 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Eficienţa aplicării instrumentelor de calitate pentru asigurarea creşterii economice
Rusnac Vladislav , Ursu Mădălina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul standardelor iso în dezvoltarea strategică a întreprinderii
Rusnac Vladislav , Reicu Andrei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Auto-adjusting of the gap at electro erosion processing
Rusnac Vladislav , Topală Pavel , Guzgan Dorin , Poperecinîi Anatolii
"Alecu Russo" State University of Balti
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.227, Issue 1. 2017. Bristol, UK. ISSN 17578981.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Analiza morfolo-giei suprafeţelor pentru emisie electronică obţinute în urma prelucrării cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Rusnac Vladislav , Guzgan Dorin
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări experimentale privind modificarea geometriei suprafeţelor pieselor metalice
Topală Pavel , Guzgan Dorin , Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of taylor cone shaped asperities on cylindrical surfaces by applying electric discharges in pulse
Topală Pavel , Rusnac Vladislav , Guzgan Dorin
"Alecu Russo" State University of Balti
Advanced Materials Research
Vol. 1036. 2014. Bäch. ISBN 978-303835255-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtaining surfaces with Taylor cone shaped asperities of micro- and nano-scale dimensions using the EDI method
Topală Pavel , Beşliu Vitalie , Rusnac Vladislav , Guzgan Dorin , Pleşco (Jin) Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
International Journal of Modern Manufacturing Technologies
Vol. 6, / 2014 / ISSN 2067-3604
Disponibil online 2 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cercetări experimentale privind extragerea meniscurilor conice de pe suprafeţele metalice şi oxidarea acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Rusnac Vladislav , Guzgan Dorin , Pleşco (Jin) Irina , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de formare a suprafeţelor pentru emisie electronică
Topală Pavel , Guzgan Dorin , Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Modificarea structurală a compoziţiei chimice şi a microgeometriei suprafeţelor pieselor cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Beşliu Vitalie , Rusnac Vladislav , Ojegov Alexandr , Pînzaru Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Cercetarea rezistenţei la uzură a straturilor superficiale obţinute la alierea prin scintei electrice in cimp magnetic
Pereteatcu Pavel1 , Beşliu Vitalie1 , Rusnac Vladislav1 , Balanici Alexandru1 , Ojegov Alexandr1 , Mihailov Valentin2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări experimentale privind modificarea microgeometriei suprafeţelor pieselor metalice prin metoda electroeroziunii
Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia temperaturii in piesa de lucru la aplicarea descărcărilor electrice in impuls
Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19