IBN
Закрыть
Beşliu Vitalie
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 4
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 3

Formarea micro- și nano-structurilor pe suprafeţe metalice în condiţii descărcărilor electrice
Ojegov Alexandr , Beşliu Vitalie , Topală Pavel , Hîrbu Arefa , Rusnac Vladislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maşina de cernut şi curățat grișuri
Talpa Serghei , Pînzaru Natalia , Beşliu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micro- and nano-technological pocedures of material processing by applying PEDM
Topală Pavel , Ojegov Alexandr , Beşliu Vitalie , Raileanu Daniela
"Alecu Russo" State University of Balti
Revista Romana de Materiale
Vol. 53, / 2023 / ISSN 1583-3186
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Influența luminii asupra procesului de electroliză
Hîrbu Arefa , Beşliu Vitalie , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Physical and chemical phenomena at the interaction of EDI plasma with electrodes surfaces
Topală Pavel , Ojegov Alexandr , Hîrbu Arefa , Beşliu Vitalie , Guzgan Dorin
"Alecu Russo" State University of Balti
AIP Conference Proceedings
Vol.2075. 2019. College Park, Maryland, Statele Unite. ISSN 0094243X.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Durificarea suprafeţelor metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Guzgan Dorin , Beşliu Vitalie , Guţan Irina , Balandin Alexander A.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea durabilităţii melcului maşinii de brichetat prin formarea straturilor rezistente la uzură
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2 , Bodnariuc Ion2 , Pereteatcu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of anti-corrosive structures and thin films on metal surfaces by applying EDM
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние графитовых покрытий полученных ЭИР на моменты отвинчивания резьбовых соединений
Топала П.1 , Бешлиу В.1 , Ожегов Александр1 , Стойчев П.2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Технический Университет Молдовы
Структурна релаксація у твердих тілах
Ediţia 6. 2018. Вінниця. .
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иследование энергоэффективности зданий
Бешлиу В. , Негинэ Ю. , Пулбере Э.
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Структурна релаксація у твердих тілах
Ediţia 6. 2018. Вінниця. .
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Aspectele teoretice ale fenomenelor de autolubrifiere a suprafețelor de frecare a tribocuplelor, restabilite cu acoperiri de fier electrolitic in baza caprolactamei
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre realizarea concursului la grafica inginerească a elevilor din instituţiile preuniversitare
Beşliu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Marin L.1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Beşliu Vitalie2 , Ojegov Alexandr2 , Pînzaru Natalia2 , Guzgan Dorin2 , Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование «умного» текстиля для изготовления одежды
Болдеску Аркадий , Бешлиу В. , Ротарь Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Солнечный генератор с параболическими зеркалами
Петкогло Анатолий , Хырбу Арефа , Бешлиу В.
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Graphite pellicles, methods of formation and properties
Topală Pavel1 , Marin L.2 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru3 , Ojegov Alexandr1 , Cosovschi Pavel4
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 National Institute of Research and Development for Chemistry and Petrochemistry – ICECHIM,
3 Technical University of Moldova,
4 Fabrica de sticla din Chisinau
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.95, Issue 1. 2015. Bristol. ISSN 17578981.
Disponibil online 21 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigations on anti-corrosion properties of the surface layers formed by applying EDI
Topală Pavel1 , Beşliu Vitalie1 , Ojegov Alexandr1 , Guzgan Dorin1 , Laurenţiu Marin2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 National Institute of Research and Development for Chemistry and Petrochemistry – ICECHIM
International Journal of Modern Manufacturing Technologies
Vol. 7, / 2015 / ISSN 2067-3604
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Beşliu Vitalie1 , Topală Pavel1 , Stoicev Petru2 , Ojegov Alexandr1 , Hîrbu Arefa1 , Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электролитический сплав железо – никель со свойствами самосмазывания и оценка температурной стойкости граничных термогенерирующихся слоев пленки капролактама
Стойчев П.1 , Топала П.2 , Унгуряну Е.2 , Trifan Nicolae1 , Рошкован Г.1 , Бешлиу В.2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Analiza la interfață a micropeliculelor de grafit depuse prin descărcări electrice în impuls
Laurenţiu Marin1 , Marin Catalina Daniela1 , Vasilievici Gabriel Daniela1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea micropeliculelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială
Laurenţiu Marin1 , Marin Catalina Daniela1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Ojgov Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozite inteligente antifouling cu aplicare în protecția carenelor navelor maritime și testarea privind eficiența antivegetativă în corelație cu impactul redus asupra ecosistemului acvatic
Laurenţiu Marin1 , Marin Catalina Daniela1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Ojgov Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreasing the adhesion effect of surfaces using graphite pellicle deposition through electric discharges in pulse
Topală Pavel , Beşliu Vitalie , Laurenţiu Marin
"Alecu Russo" State University of Balti
Advanced Materials Research
Vol. 1036. 2014. Bäch. ISBN 978-303835255-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difuzia şi grosimea stratului superficial după aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Beşliu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durificarea suprafeţelor metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls în regim de contact electric
Beşliu Vitalie , Topală Pavel , Hîrbu Arefa , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanocompozite polimerice pentru acoperiri podele instituții publice
Laurenţiu Marin1 , Marin Catalina Daniela1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Ojgov Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarity of the tool-electrode wear mechanism during surface machining with electric discharges in pulse
Topală Pavel , Pînzaru Natalia , Guzgan Dorin , Ojegov Alexandr , Beşliu Vitalie
"Alecu Russo" State University of Balti
Advanced Materials Research
Vol. 1036. 2014. Bäch. ISBN 978-303835255-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Noi aplicaţii ale descărcărilor electrice în impuls cu utilizarea electrozilor–sculă din grafit
Beşliu Vitalie , Topală Pavel
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 3 September, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Applying graphite pellicles formed by electrical discharges in impulse to improve the exploitation performances of metal surfaces
Topală Pavel1 , Beşliu Vitalie1 , Surugiu Ruslan1 , Luca Dumitru2 , Mazuru Sergiu3
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 Technical University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Modificarea structurală a compoziţiei chimice şi a microgeometriei suprafeţelor pieselor cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Beşliu Vitalie , Rusnac Vladislav , Ojegov Alexandr , Pînzaru Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Istoria dezvoltării prelucrării prin eroziune electrică
Beşliu Vitalie , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(2) / 2010 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 1 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Cercetarea rezistenţei la uzură a straturilor superficiale obţinute la alierea prin scintei electrice in cimp magnetic
Pereteatcu Pavel1 , Beşliu Vitalie1 , Rusnac Vladislav1 , Balanici Alexandru1 , Ojegov Alexandr1 , Mihailov Valentin2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind cementarea stratului superficial al suprafeţelor pieselor din oţel cu aplicarea descărcărilor electrice in impuls
Beşliu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea prinmetoda reţelei neuronale a procesului de durificare prin descărcări electrice in impuls
Beşliu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35