IBN
Закрыть

50Publicaţii

779Descărcări

23764Vizualizări

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii11Contabilitatea5Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Contabilitatea 3Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației3Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători2Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători125 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic1Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii1International scientific conference on accounting, ISCA 20211Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale1Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice1Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări1Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile1Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări130 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness1Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale1International scientific conference on accounting, ISCA 20221International scientific conference on accounting, ISCA 20231Învățământul superior contabil: provocări și soluții1Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice1
Iachimovschi Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 39. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 2

  Connecting the audit activity in the Republic Moldova to the new quality requirements
Iachimovschi Anatol , Mihailă Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
European Journal of Accounting, Finance and Business
Vol. 12, / 2024 / ISSN 2344-102X / ISSNe 2344-102X
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Supervision of financial audit activity in the Republic of Moldova - reforms and opportunities for modernization
Iachimovschi Anatol
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Vol. 10, / 2024 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 14 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

  Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dealing with key audit matter assertions in the context of reporting engagements
Iachimovschi Anatol
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dealing with key audit matter assertions in the context of reporting engagements
Iachimovschi Anatol
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Direcțiile prioritare de modernizare a activității de audit financiar în Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
Ediția XII. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-00-0.
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exigențele comportamentului auditorului în contextul actual al cadrului normativ și pieței serviciilor profesionale
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-32-1.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

  Asigurarea calității misiunilor de audit în conformitate cu cerințele actuale ale standardelor internaționale profesionale
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte metodologice cu privire la revizuirea calității lucrărilor misiunii de audit intern
Iachimovschi Anatol , Andrieș Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opportunities for modernizing the financial audit quality management system in the Republic of Moldova
Iachimovschi Anatol , Cuşmăunsă Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opportunities for modernizing the financial audit quality management system in the Republic of Moldova
Iachimovschi Anatol , Cuşmăunsă Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perfecționarea sistemului de management al calității auditului la nivel de entitate și la nivel de misiune
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-086-2.
Disponibil online 12 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Planificarea misiunii de audit financiar în conformitate cu cerințele actuale ale standardelor internaționale de calitate
Iachimovschi Anatol , Iuncu Liuba
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reformarea sistemului de asigurare a calității auditului în contextul noilor cerințe ale standardelor profesionale
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Particularitățle auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perfecționarea auditului în contextul revizuirii standardelor internaționale de calitate
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Cerinţe specifice auditurilor componentelor şi elementelor individuale ale situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile controlului calității misiunilor de auditare a elementelor individuale ale situațiilor financiare
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Peculiarities of the quality control of the audit missions of the individual elements of the financial statements
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul crizei pandemice COVID-19 asupra planificării auditului situațiilor financiare
Grumeza Dumitru , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-90. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Armonizarea procesului de supraveghere a activității de audit din Republica Moldova la normele europene
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comunicarea auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanța
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte conceptuale privind bunele practici internaţionale de monitorizare a auditului situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Current regulatory framework on public supervision of audit activity in the Republic of Moldova
Iachimovschi Anatol , Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Materialitatea în auditul situaţiilor financiare sub diferite aspecte
Grumeza Dumitru , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile auditului operațiunilor de spălare a banilor
Grumeza Dumitru , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Asigurarea calității auditului prin prisma Reformei cadrului legislativ
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Situația actuală privind controlul calității activității de audit în Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

  Capitalul venture ca o sursă alternativă de finanțare a proiectelor inovaționale
Miron Oxana , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptul de prag de semnificație aplicat în contabilitate și audit
Erhan Tudor , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea afirmațiilor conducerii entității în procesul întocmirii și prezentării raportului de audut
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identificarea riscurilor de denaturare semnificativă în procesul de înțelegere și testare a controlului intern
Iachimovschi Anatol1 , Miron Oxana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Raportarea non-financiară: oportunităţi şi perspective în contextul reglementărilor europene
Ţugulschi Iuliana , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-77. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul tehnologiilor informatice în exercitareamisiunilor de audit financiar
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Aspecte privind racordarea la bunele practici internaţionale de asigurare a calităţii auditului financiar
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cerinţe specifice auditurilor componentelor şi elementelor individuale ale situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol , Ţugulschi Iuliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Direcţiile prioritare în dezvoltarea auditului din Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Abordarea cadrului de referinţă al auditului intern în procesul de instruire profesională în mediul academic
Ratcov Maria , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-679-2..
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sistemul de asigurare a controlului calităţii activităţii de audit şi a serviciilor conexe
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-710-2..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

  Auditul controlului intern al operaţiunilor comerciale
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Controlul calităţii lucrărilor de planificare a unui audit al situaţiilor financiare
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4242-7-1..
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularităţi ale auditului în comerţ
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

  Concepţia auditului contabilităţii manageriale
Cuşmăunsă Rodica , Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cущность аудита управленческого учета
Кушмэунсэ Родика , Якимовский Анатолий
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Necesitatea revizuirii concepţiei privind rolul auditului statutar
Iachimovschi Anatol , Bordeianu Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Insurance of Professional Training of the Auditors Concerning the Application Requirements in Assessing Tax Distortions in Accordance with Best International Practices
Iachimovschi Anatol
Academy of Economic Studies of Moldova
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspect ale auditului în comerţ cu privire la evaluarea denaturărilor
Iachimovschi Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Cunoaşterea entităţii în procesul auditului activităţilor de construcţii
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Aspecte metodologice de planificare a auditului intern
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Auditul gestionării riscurilor controlului intern în mediul sistemelor informaţionale automatizate
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50