IBN
Закрыть
Eliseev Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

The determination of attractiveness in two semiochemicals for beneficial hymenoptera
Eliseev Serghei , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Faunistic composition and nutrition types of the hymenoptera complex in a plum orchard (III)
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Faunistic composition and nutrition types of the Hymenoptera Complex in a plum orchard (II)
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Several ecological aspects of the hymenoptera complex in a plum orchard (II)
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria , Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Comparative study of hymenoptera complex in two plum ecosystems based on orchards’ different age
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee bioraționale de ameliorare a habitatului speciilor entomofage în agrocenozele pomicole
Batco Mihail , Iordosopol Elena , Sumencova Victoria , Eliseev Serghei , Feodor Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности использования метилсалицилата в агроценозах персикового и сливового садов
Суменкова Виктория , Батко Михаил , Елисеев Сергей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influiența mixurilor nectarifere asupra insectelor benefice, prădători și paraziți ai moliei orientale și moliei prunului
Iordosopol Elena , Batco Mihail , Eliseev Serghei
Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several ecological aspects of the Hymenoptera complex in a plum orchard
Eliseev Serghei , Iordosopol Elena , Sumencova Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение метилсалицилата для привлечения энтомофагов в агроценоз сливового сада
Суменкова Виктория , Батко Михаил , Елисеев Сергей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Влияние белково-углеводной смеси на развитие клястероспориоза сливы
Суменкова Виктория , Батко Михаил , Елисеев Сергей
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Eliseev Serghei , Elisovetskaya Dina , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Entomological assessment of the effect of plant extracts on beneficial organisms in potato agroecosystem
Elisovetskaya Dina1 , Nastas Tudor1 , Eliseev Serghei2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Observations of a crab spider Misumena Vatia (Clerck, 1757) (Aranei, Thomisidae) feeding on pest insect Pieris Napi (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Pieridae) in the territory of the Republic of Moldova
Eliseev Serghei , Yakimchiuk Alla
Institute for Plant Protection Researches and Ecological Agriculture
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Spiders (Arachnida, Aranei) from the Republic of Moldova
Eliseev Serghei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 2(15) / 2005 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15