IBN
Закрыть
Cristman Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2019 - 1

Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile , Elisoveţcaia Dina , Cristman Diana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Molile miniere în livezile de mere din Moldova
Voineac Vasile , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Metodele inofensive de reducere a populațiilor insectelor dăunătoare în capcanele inzestrate cu feromon sexual
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Eliseev Serghei , Elisovetskaya Dina , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восточная плодожорка Grapholita Molesta Busck (Lepidoptera, Tortricidae) в садах Республики Молдовы
Кристман Диана
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг восточной плодожорки Grapholitha Molesta Busck. (Tortricidae, Lepidoptera) и меры борьбы с ней, в условиях центральной зоны Республики Молдова
Кристман Диана
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Biorational pesticides in the integrated protection system of stone fruit crops
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численность восточной плодожорки и меры борьбы с ней с использованием феромоных ловушек
Кристман Диана , Шляхтич Владимир , Муслех Мохаммед
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Influence of biorational pesticides on useful entomofauna in the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Эффективность стимуляторов роста на винограде
Елисовецкая Дина1 , Кристман Диана1 , Леманова Н.1 , Тодираш Владимир1 , Калугару-Спэтару Татьяна2 , Алексеев Кристина2 , Здиорук Нина2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность феромона фруктовой полосатой моли (Anarsia Lineatella Z.)
Nasr Naji Aidaross Nasser1 , Кристман Диана2
1 University of Aden,
2 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Examinarea eficacităţii feromonilor în reglarea populaţiei moliilor miniere şi a păduchelui din San Jose
Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Sîrbu Vitalii , Cristman Diana
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12