IBN
Закрыть

56Publicaţii

241Descărcări

20707Vizualizări

Nastas Tudor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 35
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

Plant extracts in spider mites control
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexual and reproductive correlation of the population of the Agrotis segetum (den. Et Schiff.)
Nastas Tudor1 , Geletiuk O.1 , Rusu Iuliana1 , Gavriliuck Aliona2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Ukrainian scientific-research plant quarantine station PPІ NAAS of Ukraine
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biologically active substances with cairomonal properties on the entomophage Trichogramma evanescens westw
Gavriliţă Lidia1 , Nastas Tudor1 , Nita Uliana1 , Butucel Marina1 , Butnaru Gallia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы регулирования численности популяций вредных организмов
Гаврилица Лидия , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка сезонной аттрактивности феромонных ловушек в сравнение со световыми для имаго Heliothis armigera HBN.
Гелетюк О. , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Monitorizarea sezonieră a dăunătorului Heliothis armigera Hbn. la diferite culturi agricole prin aplicarea capcanelor feromonale
Gheletiuc Olesea , Rusu Iuliana , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea stadiilor ontogenetice de dezvoltare a speciei Gallerria mellonnella L. pe diferite medii nutritive
Grigor Corina , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor , Elisoveţcaia Dina , Cheptinari Valeria , Rusu I. , Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fungicidal and growth-stimulating effect of Rheum rhaponticum L. roots and leaves plant extracts in the soybean seeds presowing treatment
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia biologică cu entomofagul Trichogramma evanescens Westw. A culturii de soia de dăunătorul fluturele cărămiziu (Vanessa cardui L.)
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование фитостимулирующих свойств растительных экстрактов
Гладкая Алла , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод массового отлова самцов Agrotis segetum с помощью феромонных ловушек
Русу Юлиана , Настас Тудор , Горбан Виктор , Одобеску Василиса
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обзор многообразия биологических свойств и способов применения растительного сырья Rheum rhaponticum L.
Гладкая Алла , Волощук Леонид , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficiența metodei de captare în masă a masculilor Heliothis armigera în agrocenoza culturii de porumb zaharat
Jelezneac Elizaveta , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W.
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia , Voineac Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность метода массового отлова самцов в снижении численности популяции вредителя A. segetum на сое
Русу Юлиана , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Optimizarea aplicării capcanelor feromonale pentru captarea în masă a masculilor unor specii de buhe
Nastas Tudor , Jelezneac Elizaveta , Rusu I. , Cheptinari Valeria , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea densităţii dăunătorilor cu ajutorul entomofagului Trichogramma la cultura de porumb
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor , Guşan Marina , Butucel Marina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea densităţii populațiilor de dăunători cu ajutorul entomofagului trichogramma la culturile de soia și porumb zaharat
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидные и стимулирующие свойства экстрактов из корней и листьев ревеня в контроле фитопатогенов рода Fusarium семян сои и кукурузы
Гладкая Алла , Настас Тудор , Щербакова Татьяна , Заватин М.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56