IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Responsabili de ediție: Andronic L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 364
ISBN: 978-9975-56-912-5
CZU: 581.1+631.52(082)=135.1=111=161.1 G 30
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (139)Biologie (326)Chimie (4)Administrare publică (1)Arhitectura (1)