Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
723 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-15 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942.22 (2)
Psihologie (1815)
SM ISO690:2012
TURLIUC, MariaNicoleta; JITARU, Mihaela. Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 41-53. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries

Reglementarea emoțională interpersonală: fundamentele conceptuale și limite


CZU: 159.942.22
Pag. 41-53

Turliuc MariaNicoleta, Jitaru Mihaela
 
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2020


Rezumat

Reglarea emoțională interpersonal (REI) este un proces prin intermediul căruia o persoană încearcă în mod deliberat să influențeze emoțiile altora. REI este un concept care a căpătat o vizibilitate to mai mare în cercetarea psihologică din ultimii ani. Cu toate acestea, cercetătorii au în continuare probleme în a-l diferenția de alte concepte asemănătoare. Prin urmare, acest articol are scopul de a realiza o delimitare clară între REI și alte concepte care au fost utilizate ca alternative în cercetare de-a lungul anilor (contagiunea emoțională, prezența afectivă, managementul impresiilor, coping-ul centrat pe relație, co-reglarea sau reglarea socială a emoțiilor). Acest studiu teoretic explică motivele pentru care toate aceste concepte nu pot fi utilizate interschimbabil în cercetare. De asemenea, este prezentată importanța REI în crearea și menținerea relațiilor interpersonale. Acest articol sintetizează și prezintă informații despre REI care sunt utile pentru o mai bună înțelegere a conceptului, aspect care poate face cercetarea și practica mai ușoară, în mod special pentru cei care sunt interesați de relațiile interpersonale.

Interpersonal emotion regulation (IER) is a process through which a person tries to deliberately influence others’ emotions. IER is a concept that became more visible in the last years in psychological research. However, the researchers still have some difficulties when it comes to differentiate it from other similar concepts. Therefore, this article aims to make a clear delimitation between IER and other concepts that were used instead throughout the years (emotional contagion, affective presence, impression management, relationship-focused coping, co-regulation or social emotion regulation). This theoretical study brings some explanations to why all these concepts cannot be used interchangeably in research. Also, it presents the importance of IER for the creation and maintenance of various interpersonal relationships. This article synthesizes and presents information about IER that is useful for a better understanding of the concept, an aspect that can make research and practice easier, especially for those that are focused on relationships.

Cuvinte-cheie
reglare emoțională interpersonală contagiunea emoțiilor co-reglare relații interpersonale,

interpersonal emotion regulation emotional contagion co-regulation interpersonal relationships

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-99160</doi_batch_id>
<timestamp>1624458976</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială </full_title>
<issn media_type='print'>18570224</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>1(58)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>MariaNicoleta</given_name>
<surname>Turliuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihaela</given_name>
<surname>Jitaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>41</first_page>
<last_page>53</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>