Evoluţia abordului chirurgical al venelor perforante incompetente gambiere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
722 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 18:02
SM ISO690:2012
GUDUMAC, Eva; CELAC, Victoria; BERNIC, Jana; CURAJOS, Anatol; ZAHARIA, Ion; ROLLER, Victor; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Eugen; MALANCO, Serghei. Evoluţia abordului chirurgical al venelor perforante incompetente gambiere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2008, nr. 5(19), pp. 324-327. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011

Evoluţia abordului chirurgical al venelor perforante incompetente gambiere

Pag. 324-327

Gudumac Eva, Celac Victoria, Bernic Jana, Curajos Anatol, Zaharia Ion, Roller Victor, Seu Larisa, Gheţeul Eugen, Malanco Serghei
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The authors present the basic stages of differential diagnostics of congenital anomalies of renourinary system that allows their early revealing, the differentiated operative approach and warns upon association of complications and invalvidity of the child.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Evoluţia abordului chirurgical al venelor perforante incompetente gambiere">
<meta name="citation_author" content="Gudumac, Eva">
<meta name="citation_author" content="Celac, Victoria">
<meta name="citation_author" content="Bernic, Jana">
<meta name="citation_author" content="Curajos, Anatol">
<meta name="citation_author" content="Zaharia, Ion">
<meta name="citation_author" content="Roller, Victor">
<meta name="citation_author" content="Seu, Larisa">
<meta name="citation_author" content="Gheţeul, Eugen">
<meta name="citation_author" content="Malanco, Serghei">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/01/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale">
<meta name="citation_volume" content="19">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="324">
<meta name="citation_lastpage" content="327">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evolutia%20abordului%20chirurgical.pdf">