Indicații clinice și anatomice pentru utilizarea ablației endovenoase în tratamentul maladiei varicoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 19:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.147.3-007.63-089 (7)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (696)
SM ISO690:2012
CASIAN, Dumitru; CULIUC, Vasile; BZOVÎI, Florin; GUŢU, Eugen. Indicații clinice și anatomice pentru utilizarea ablației endovenoase în tratamentul maladiei varicoase. In: Arta Medica . 2019, nr. 3(72), pp. 20-21. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852

Indicații clinice și anatomice pentru utilizarea ablației endovenoase în tratamentul maladiei varicoase

Clinical and anatomical indications for endovenous ablation in treatment of varicose veins


CZU: 616.147.3-007.63-089
Pag. 20-21

Casian Dumitru, Culiuc Vasile, Bzovîi Florin, Guţu Eugen
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Ghidurile internaționale recomandă metodele de ablație endovenoasă (MAEV) ca tratament de primă linie pentru pacienții cu maladia varicoasă (MV). Însă, superioritatea clinică a MAEV rămâne controversată, iar accesibilitatea acestora în Republica Moldova la moment este încă limitată. Scopul studiului a fost determinarea indicațiilor clinice și anatomice pentru utilizarea MAEV în baza analizei experienței Clinicii în tratamentul bolnavilor cu MV. Material și metode: A fost efectuată analiza retrospectivă a unei baze de date menținute prospectiv, ce a inclus pacienții cu MV supuși tratamentului chirurgical. Din bază au fost extrase: caracteristicile clinico-demograice ale bolnavilor, rezultatele ultrasonograiei duplex, metoda de intervenție și tipul anesteziei. Rezultate: În perioada 2010-2018 au fost efectuate 184 intervenții chirurgicale cu utilizarea MAEV. Ablația termică cu laser a fost practicată în 126 (68,4%) cazuri, ablația chimică – în 58 cazuri. Anestezia locală iniltrativă a fost utilizată în 88 (47,8%) cazuri; în 20 (10,8%) de cazuri a fost efectuată ablația chimică izolată fără anestezie. Au fost stabilite următoarele indicații clinice și anatomice pentru utilizarea MAEV: (1) MV recurentă cauzată de relux în trunchiul safenian rezidual; (2) relux în vena safena parva cu situarea înaltă a joncțiunii safeno-poplitee; (3) modiicări troice extinse la nivelul gambei; (4) pacienți cu obezitate gr.II-III; (5) pacienți alați sub tratament anticoagulant cronic. Complicații semniicative asociate cu utilizarea MAEV nu au fost înregistrate. Concluzii: Unele variante clinico-anatomice ale MV prezintă indicații pentru utilizarea preferențială a metodelor miniminvazive de tratament, care contribuie la reducerea riscurilor asociate cu anestezia, complicațiile de plagă și erorile tehnice.

Introduction: The international guidelines recommend methods of endovenous ablation (MEVA) as a irst-line treatment for patients with varicose veins (VV). However, clinical superiority of MEVA remains controversial and its accessibility in Republic of Moldova is still limited. Aim of study was determination of clinical and anatomical indications for use of MEVA based on the Department experience in the treatment of patients with VV. Material and methods: We performed the retrospective analysis of prospectively maintained database which includes patients with VV supposed to surgery. Clinical and demographic characteristics of the patients, duplex ultrasound results, type of intervention and anesthesia were retrieved from the database. Results: The 184 interventions using MEVA were performed during 2010-2018. Thermal laser ablation was performed in 126 (68.4%) cases, chemical ablation – in 58 cases. Local tumescent anesthesia was used in 88 (47.8%) cases; in 20 (10.8%) cases isolated chemical ablation required no anesthesia. There were the following clinical and anatomical indications for MEVA: (1) Recurrent VV caused by reluxing residual saphenous trunk; (2) relux in small saphenous vein with high situated sapheno-popliteal junction; (3) extensive trophic disturbances of the leg; (4) patients with gr.II-III obesity; (5) patients on chronic anticoagulation. Signiicant complications associated with use of MEVA were not registered. Conclusion: Some clinical and anatomical variants of VV represent indications for preferential use of minimally-invasive treatment, which contribute to reduction of risks associated with anesthesia, wound complications and technical errors.

Cuvinte-cheie
maladia varicoasă, ablația endovenoasă, indicații pentru operație,

varicose veins, endovenous ablation, indications for surgery