Analiza rezultatelor discordante după tratamentul chirurgical al maladiei varicoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
336 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-01 04:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.147.3-007.63-036.1-089 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (697)
SM ISO690:2012
CASIAN, Dumitru; CULIUC, Vasile; VESCU, Luminiţa; BZOVÎI, Florin; DONŢU, Ion. Analiza rezultatelor discordante după tratamentul chirurgical al maladiei varicoase. In: Arta Medica . 2019, nr. 3(72), p. 20. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852

Analiza rezultatelor discordante după tratamentul chirurgical al maladiei varicoase

Discord outcomes analysis after surgical treatment of varicose veins


CZU: 616.147.3-007.63-036.1-089
Pag. 20-20

Casian Dumitru12, Culiuc Vasile12, Vescu Luminiţa12, Bzovîi Florin12, Donţu Ion12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Introducere: Analiza rezultatelor tratamentului maladiei varicoase reprezintă o sarcină diicilă datorită efectelor multidimensionale ale acestuia. Deși lipsa recurenței varicelor și absența reluxului indică succesul tehnic al intervenției, pentru pacient mai importantă este dispariția simptomelor și ameliorarea calității vieții. Scopul studiului a fost analiza rezultatelor discordante (RD) ale tratamentului chirurgical al varicelor; deinite drept o ameliorare postoperatorie obținută într-un domeniu și deteriorare – în altul. Material și metode: Postoperator 129 de pacienți au fost examinați la termen mediu de 50 luni. Rezultatul tratamentului a fost evaluat în trei domenii: modiicarea scorului venos de severitate clinică (VCSS), lichidarea reluxului venos și satisfacția pacientului de operația suportată. Rezultate: Micșorarea VCSS cu ≥2 puncte s-a stabilit în 98 (75,9%) cazuri, satisfacția pacientului de rezultatele intervenției – în 115 (89,1%) și absența reluxului venos – în 69 (53,4%). Efectul curativ pozitiv în toate cele trei domenii a fost înregistrat la 59 (45,7%) pacienți. Ameliorarea în două domenii a avut loc în 43 (33,3%), iar numai într-un domeniu – în 18 (13,9%) cazuri. Cea mai frecventă variantă a RD a fost ameliorarea VCSS și satisfacția pacientului, dar prezența reluxului la ultrasonograia duplex. La 8 (6,2%) pacienți s-a determinat lipsa efectului pozitiv al tratamentului în toate domeniile evaluate. Deși rata pacienților satisfăcuți a fost mai mare după intervenții miniminvazive – 28/28 (100%) vs 87/101 (86,1%) după operații clasice (P=0,03), structura RD în ambele grupe a fost aproape similară. Concluzii: Analiza RD reprezintă un instrument important pentru evaluarea complexă a consecințelor tratamentului maladiei varicoase ce trebuie utilizat obligatoriu la compararea diferitor aborduri curative.

Outcomes analysis after varicose veins treatment represents diicult task due to multidimensional curative efect. While absence of relux / varicose veins recurrence signiies technical success of intervention, symptomatic relieves and improved quality of life are more important from patient perspective. Aim of study was the analysis of discord outcomes (DO) after varicose veins surgery; deined as postoperative improvement obtained in one domain and deterioration in another. Material and methods: The 129 patients were supposed to examination at mean interval of 50 months after surgery. Treatment outcome was studied in three domains: change in venous clinical severity score (VCSS), abolishing of venous relux and patient satisfaction by surgery. Results: VCSS decrease by ≥2 points was determined in 98 (75.9%) cases, patients were satisied by treatment in 115 (89.1%) and relux was absent in 69 (53.4%). Postoperative improvement in all domains was registered in 59 (45.7%) patients, in two domains – in 43 (33.3%), and in one domain – in 18 (13.9%) cases. Most typical variant of DO was improvement in VCSS, satisied patient and presence of venous relux on duplex ultrasound. In 8 (6.2%) cases no improvement was determined in all domains. Although, proportion of patients satisied by treatment was higher after minimally-invasive interventions – 28/28 (100%) vs 87/101 (86.1%) after conventional surgery (P=0.03), the structure of DO was nearly similar in both groups. Conclusion: Analysis of DO represents an important tool for complex evaluation of end-points after varicose veins treatment and mandatory should be used for comparison of various curative approaches.

Cuvinte-cheie
maladia varicoasă, tratament chirurgical, analiza rezultatelor discordante,

varicose veins, surgical treatment, discord outcomes analysis