Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1303 38
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-24 00:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089.849 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (534)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Dumitru, TOPALO, Valentin, STRÎŞCA, Stanislav, VOLOC, Chiril, POPOVICI, Vadim. Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 4(53), pp. 62-77. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328

Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară

Directed bone elongation to prepare for preimplantation

CZU: 616.314-089.849

Pag. 62-77

Sîrbu Dumitru12, Topalo Valentin1, Strîşca Stanislav12, Voloc Chiril12, Popovici Vadim12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omni Dent”
 
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Reconstrucţia crestelor alveolare în pregătirea pentru inserarea implantelor dentare endoosoase continuă să fie o indicaţie de bază pentru osteodistracţie. Scopul studiului: Aprecierea eficacităţii metodei de creștere a crestelor alveolare mandibulare prin osteodistracţie în pregătirea preimplantară. Material și metodă: Au fost incluși 5 pacienţi, cu vârsta cuprinsă între 27 și 56 ani, care s-au adresat în Clinica stomatologică „OMNI DENT“, în perioada anilor 2011—2019. Osteodistracţia s-a efectuat la 3 pacienţi în regiunea frontală și la 2 în regiunea laterală examinaţi în dinamică de la 6-46 luni. Rezultate: Creșterea osoasă pe verticală a fost 5,0–8,5 mm la 3 pacienţi. La 2 pacienţi au fost complicaţii cu pierderea fragmentului de transport. Direcţia de deplasare a fragmentului de transport în 4 cazuri a fost corectă. În osul obţinut prin osteodistracţie au fost inserate 8 implante de dimensiuni mediu standard fiind de diametru 3,75–4,2 mm și lungimi de 13 mm din cele 17 implante totale. Concluzie: Metoda de creștere a crestelor alveolare mandibulare prin osteodistracţie în pregătirea preimplantară este efectivă ce a permis o elongare osoasă verticală de până la 8,5 mm

Alveolar ridge reconstruction in preparation for endosseous dental implant insertion continues to be the main indication for osteodistraction. Study Goal: Efficacy assessment of the method of mandibular alveolar ridge growth by osteodistraction in preparing for preimplantation. Material and Methods: This study included 5 patients, aged between 27 and 56 years, who addressed to the dental clinic “OMNI DENT” within the period 2011—2019. Osteodistraction was performed in 3 patients in the frontal region and in 2 patients in the lateral region of the bone, followed up within 6–46 months. Results: Vertical bone augmentation was within 5.0 to 8.5 mm in 3 patients. Two patients had complications with loss of transport bone fragment. The direction of movement of the transport bone fragment was correct in 4 cases. The bone obtained by osteodistraction was used to insert eight implants of a standard average size and a diameter of 3.75–4.2 mm and a length of 13 mm of a total of 17 implants. Conclusion: The method of mandibular alveolar ridge augmentation through osteodistraction to prepare for preimplantation is effective, allowing for a vertical elongation of up to 8.5 mm.

Cuvinte-cheie
atrofie severă, creștere osoasă, osteodistracţie, implantare,

severe atrophy, bone augmentation, osteodistraction, implantation

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Elongarea osoasă dirijată &icirc;n pregătirea preimplantară">
<meta name="citation_author" content="Sîrbu Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Topalo Valentin">
<meta name="citation_author" content="Strîşca Stanislav">
<meta name="citation_author" content="Voloc Chiril">
<meta name="citation_author" content="Popovici Vadim">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Medicina stomatologică ">
<meta name="citation_volume" content="53">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="62">
<meta name="citation_lastpage" content="77">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/62-77_com.pdf">