Instalarea implanturilor dentare într-un timp chirurgical cu elevarea planșeului sinusului maxilar prin acces lateral
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
737 31
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-28 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089.843-031 (2)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (534)
SM ISO690:2012
MOSTOVEI, Andrei. Instalarea implanturilor dentare într-un timp chirurgical cu elevarea planșeului sinusului maxilar prin acces lateral. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 4(53), pp. 53-61. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328

Instalarea implanturilor dentare într-un timp chirurgical cu elevarea planșeului sinusului maxilar prin acces lateral

Dental implants insertion in one sugical step with simultaneous lateral sinus floor elevation

CZU: 616.314-089.843-031

Pag. 53-61

Mostovei Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

În sectoarele edentate posterioare ale maxilei, în cazurile în care osul rezidual subantral este sub 4mm, este recomandată elevarea planșeului sinusului maxilar prin acces lateral cu instalarea amânată a implanturilor dentare. În asemenea cazuri reabilitarea implantoprotetică este anevoioasă din cauza numărului intervenţiilor chirurgicale, morbidităţii precum și termenelor de vindecare prelungite. Chiar și în asemenea situaţii de atrofie severă, uneori este posibilă instalarea simultană a implanturilor. Este necesară evaluarea posibilităţii elevării planșeului sinusului maxilar prin acces lateral cu instalarea simultană a implanturilor dentare într-un timp chirurgical în condiţiile osului rezidual subantral mai mic de 4mm.

In posterior edentulous maxilla, in cases of residual bone height (RBH) less than 4mm the lateral sinus floor elevation with the delayed implants placement is recommended. In such cases the rehabilitation of patients is difficult duet o an increased number of surgeries, morbidity as well as long terms of healing. However, even in such situations, it is often possible to place implants. It is necessary to appreciate the possibility of lateral sinus floor elevation with simultaneous implants placement using non–submerged approach.

Cuvinte-cheie
sinus lifting, implantare dentară,

lateral sinus floor elevation, implants placement