Începuturile industriei petroliere în România şi situaţia actuală a acesteia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
629 68
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-07 01:03
SM ISO690:2012
BRADUŢAN, Svetlana, SÂRBU, Alexei. Începuturile industriei petroliere în România şi situaţia actuală a acesteia. In: Teoria şi practica administrării publice, 22 mai 2012, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2012, pp. 239-242. ISBN 978-9975-4107-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2012
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 22 mai 2012

Începuturile industriei petroliere în România şi situaţia actuală a acesteia

The beginnings of the oil industry in Romania and its current situation

Истоки нефтяной промышленности в Румынии и ее нынешнее состояние


Pag. 239-242

Braduţan Svetlana, Sârbu Alexei
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Rezumat

România are o tradiţie foarte veche în extracţia şi prelucrarea ţiţeiului. Primele atestări legate de exploatarea petrolului pe teritoriul acestei ţări sunt dovedite de numeroasele materiale ceramice cu urme de păcură, datate în secolele II - XVI.