Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
520 29
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-15 20:33
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Natalia. Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale. In: Teoria şi practica administrării publice. 22 mai 2012, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2012, pp. 237-239. ISBN 978-9975-4107-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2012
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 22 mai 2012

Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale

New trends of international financial markets functioning

Новые тенденции функционирования международных финансовых рынков


Pag. 237-239

Chiriac Natalia
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Rezumat

The international financial market developments is a result of needs expressed by investors and by those wishing to place their financial capital. The international banks have an important role in the development and issuance procedures.