Managementul - factor decisiv în dezvoltarea economică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
421 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 11:36
SM ISO690:2012
VERBONCU, Ion. Managementul - factor decisiv în dezvoltarea economică. In: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională. V.1, 13-14 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova, 2018, pp. 20-28. ISBN 978-9975-3272-5-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.1, 2018
Conferința "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective"
Chişinău, Moldova, 13-14 septembrie 2018

Managementul - factor decisiv în dezvoltarea economică

JEL: M10, M19

Pag. 20-28

Verboncu Ion
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

The approach of management as one of the most important factors of development and economic growth and implicitly of the Romanian economy and organizations     "departs" efficiency from a truth, highlighted by Peter Drucker, several decades ago: "there are no rich or poor countries, but only well-run or poorly led countries." Our work is also in favor of this statement and based on the economic, social and political realities of Romania, an emerging country in Southeast Europe and a member of the European Union since 2007.  In order to explain this hypostasis of management, one has presented some aspects regarding its content (hoping that at least the specialists we will “speak” the same language!), as weel as economic, social and political characteristics of the Romanian economy and society in the last 29 years and some dimensional peculiarities and functionalities of the microeconomic management. These aspects have allowed not only the causal detection of some dysfunctions and strengths, but, above all, the outline of ways to amplify the role of management in the development and economic growth. I also suggested some common actions with specialists - teachers, managers, researchers s.o. - from the Republic of Moldova for the benefit of macroeconomic and microeconomic efficiency and effectiveness in both countries.  

Abordarea managementului ca unul din cei mai importanți factori de dezvoltare și creștere economică și, implicit, de eficientizare a economiei și a organizațiilor românești ”pleacă” de la un adevăr evidențiat de Peter Drucker în urmă cu mai multe decenii: ”nu există țări bogate și țări sărace, ci numai țări bine conduse și țări prost conduse”. În favoarea acestei afirmații pledează și lucrarea noastră, elaborată pe baza realităților economice, sociale și politice din România, țară emergentă din sud-estul Europei, membru al Uniunii Europene din 2007.  Pentru a explica o asemenea ipostază a managementului, am procedat la prezentarea unor considerente referitoare la conținutul acestuia (în speranța că vom reuși, măcar la nivel de specialiști, să vorbim aceeași limbă!), a unor caracteristici economice, sociale și politice ale economiei și societății românești din ultimii 29 de ani, precum și a unor particularități dimensionale și funcționale ale managementului microeconomic. Aceste aspecte au permis nu doar depistarea cauzală a unor disfuncționalități și puncte forte ci, mai ales, conturarea unor modalități de amplificare a rolului managementului în dezvoltarea și creșterea economică. De asemenea, am sugerat unele acțiuni comune cu specialiștii – profesori, manageri, cercetători etc. – din Republica Moldova în beneficiul eficienței și eficacității macro și microeconomice din ambele țări.  

Cuvinte-cheie
management, process approach, managerial reengineering, corporate policy responsibility, managers professionalisation