Direcţiile de implementare a controlului civil democratic asupra forţelor democratice din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
134 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-03 02:03
SM ISO690:2012
MARINUŢĂ, Vitalie. Direcţiile de implementare a controlului civil democratic asupra forţelor democratice din Republica Moldova. In: Teoria şi practica administrării publice. 23 mai 2014, Chișinău. Chisinau, Moldova: 2014, pp. 124-127. ISBN 978-9975-4241-9-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2014
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 23 mai 2014

Direcţiile de implementare a controlului civil democratic asupra forţelor democratice din Republica Moldova

Directions of implementation of democratic civilian control over the democratic forces in the Republic of Moldova

Направления проведения гражданского демократического контроля над демократическими силами в Республике Молдова


Pag. 124-127

Marinuţă Vitalie
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

Democratic control over the military sphere includes a segmentation task, that political authority deciding on political strategies and the military take action on their implementation taking into account the specific status of professional soldiers. However, the authors do not involve political freedom within the armed forces and military decision-makers in the political arena does not appear to influence the decision-making.