Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
947 82
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-10 12:19
SM ISO690:2012
HERŢA, Lilia. Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 3(43), pp. 87-94. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture

Cultura engleză prezentată prin prisma proverbelor și zicătorilor


Pag. 87-94

Herţa Lilia
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2020


Rezumat

Being an integral component of spiritual culture, the proverbs amaze by their proximity to the views of life, accuracy, intuition and wisdom. Knowing the mentality and culture of the English people offers the most accurate understanding of reality, mentality, history and not least of the target culture. The present article studies the proverbs as an instrument in understanding, decoding the English culture from a historical point of view, but also revealing its diversity. The main background of the proverbs is indigenous folk art, which reflects the structure of people's lives, the national culture. In close unity, the ethical, religious, moral, artistic, magical, logical and spiritual aspects of popular consciousness are represented in them.

Fiind o componentă integrantă a culturii spirituale, proverbele uimesc prin apropierea lor de variatele aspecte ale vieții, acuratețe, intuiție și înțelepciune. Cunoașterea mentalității și culturii poporului englez oferă o înțelegere mai exacta a realității, mentalității, istoriei și, nu în ultimul rând, a culturii poporului limba căruia o învățăm. În acest articol ne-am propus să studiem proverbele în calitate de instrument în înțelegerea, decodificarea din punct de vedere istoric a diversității culturii engleze. Proverbele sunt de sorginte populară, reflectând structura vieții oamenilor și cultura națională, În ele, sunt prezentate în strânsă unitate aspectele etice, religioase, morale, artistice, magice, logice și spirituale ale conștiinței populare.

Cuvinte-cheie
proverbs and sayings, the English culture, the origin of proverbs, spiritual culture, national culture,

proverbe și zicători, cultura engleză, originea proverbelor, cultura spirituală, cultura naţională