Tratamentul hiperglicemiei la şobolanul alb de laborator cu diabet alloxanic prin administrarea tincturii de propolis în concentraţie de 0,05%
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-10 18:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.379-008.64:638.135 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1519)
Întreținerea, creșterea și utilizarea insectelor și a altor astropode (131)
SM ISO690:2012
DRUŢA, Adriana; BACALOV, Iurie; CHIRIŢA, Elena; CRIVOI, Aurelia; ILIEŞ, Ana. Tratamentul hiperglicemiei la şobolanul alb de laborator cu diabet alloxanic prin administrarea tincturii de propolis în concentraţie de 0,05%. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), pp. 3-7. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Tratamentul hiperglicemiei la şobolanul alb de laborator cu diabet alloxanic prin administrarea tincturii de propolis în concentraţie de 0,05%

Treatment of hyperglycemia in the white laboratory rats with experimental diabetes by the administration of propolis tincture with a concentration of 0,05%

CZU: 616.379-008.64:638.135

Pag. 3-7

Druţa Adriana, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Crivoi Aurelia, Ilieş Ana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Actuаlmente, diabetul zaharat este cea mai frecventă boală endocrină și este caracterizat prin complicații care se dezvoltă în timp și afectează diverse organe şi sisteme de organe. Această boală metabolică se manifestă într-un interval lung de timp, în care are loc creșterea glicemiei şi apariția glucozuriei. Studiile sistemаtice au evidenţiat efectul benefic al preparatelor apicole, fapt constatat prin ameliorarea glicemiei într-un timp relativ scurt şi evitarea fluctuaţiilor extrem de periculoase ale acesteia. În plus, acţiunea lor persistă în organism încă o bună perioаdă de timp după finisarea tratamentului

Currently, diabetes is the most common endocrine disease and is characterized by complications that develop over time and affects various organs and organ systems. This metabolic disease manifests itself over a long period of time, in which the increase in blood sugar and the occurrence of glucosuria occur. Systematic studies have shown the beneficial effect of bee preparations, which has been found to improve glycemia in a relatively short time and to avoid its extremely dangerous fluctuations. In addition, their action persists in the body for a long time after the treatment is completed.

Cuvinte-cheie
diabet experimental, tinctură de propolis, pancreas endocrin, glucoză, insulină,

experimental diabetes, propolis tincture, endocrine pancreas, glucose, insulin