Aplicații ale seriilor fourier în maple
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
187 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 13:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.9:004 (2)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (143)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1921)
SM ISO690:2012
GHILAN, Zinaida; PRICOP, Victor. Aplicații ale seriilor fourier în maple. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 286-299. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Aplicații ale seriilor fourier în maple


CZU: 517.9:004
Pag. 286-299

Ghilan Zinaida, Pricop Victor
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

This paper talks about applications of the Maple program on the Fourier series. This software can be used as computing and training environments. In this paper we will present some examples of development of the Fourier series, calculation of Fourier coefficients in Maple will represent an analysis of harmonic (frequency) content of the signal (vibration control).