IBN
Închide
Pricop Victor
Cuvinte-cheie (39): Hilbert series (3), comitants and invariants (2), Lie operators (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte metodice privind calculul integralelor improprii cu pachete matematice
Pricop Victor, Ghilan Zinaida
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comitants of Lie algebra of rotation groups for ternary system with quadratic nonlinearities
Popa Mihail1, Pricop Victor2
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aplicații ale pachetelor matematice la sisteme de ecuații
Pricop Victor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale seriilor fourier în maple
Ghilan Zinaida, Pricop Victor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the upper bound of the number of functionally independent focal quantities of the Lyapunov differential system
Popa Mihail, Pricop Victor
Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Studiul funcțiilor prin intermediul programului MAPLE
Pricop Victor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The common Hilbert series for some differential systems with homogeneous nonlinearities of odd degree
Pricop Victor, Port Sergiu
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Computation of common Hilbert series for the differential system s(1, 3, 5, 7) using the residue theorem
Pricop Victor12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de modelare în Maple
Pricop Victor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Calcul integral prin Maple
Pricop Victor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Algebraic methods to the center-focus problem
Popa Mihail1, Pricop Victor2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The upper and lower bounds for number of conditions for center of the differential system s(1; 2; :::; q)
Popa Mihail1, Pricop Victor12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Applications of algebraic methods in solving the center-focus problem
Popa Mihail, Pricop Victor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(71) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Generators of the algebras of invariants for differential system with homogeneous nonlinearities of odd degree
Gherştega Natalia, Popa Mihail, Pricop Victor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(69) / 2012 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

About characteristics of graded algebras S1,4 and SI1,4
Gherştega Natalia, Popa Mihail, Pricop Victor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(62) / 2010 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15