Bazele manageriale ale antrenamentului sportiv în fotbalul de performanță
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
47 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 16:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
796.015:005+796.332 (2)
Divertisment. Jocuri. Sport (621)
Management (784)
SM ISO690:2012
DINA, Nicolae-Adrian; BUDEVICI-PUIU, Anatolie. Bazele manageriale ale antrenamentului sportiv în fotbalul de performanță. In: Ştiinţa Culturii Fizice. 2019, nr. 33(1), pp. 47-53. ISSN 1857-4114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Culturii Fizice
Numărul 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438

Bazele manageriale ale antrenamentului sportiv în fotbalul de performanță


CZU: 796.015:005+796.332
Pag. 47-53

Dina Nicolae-Adrian1, Budevici-Puiu Anatolie2
 
1 Liceul cu program sportiv, Târgu-Jiu,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2019


Rezumat

Ca ştiinţă aplicată în sport, managementul a condus la o mai bună organizare a activităţii sportive, a structurilor sportive şi a compartimentelor din cadrul acestora, la stabilirea atribuţiilor celor implicaţi în domeniul respectiv. Opinia generală care persistă, precum că fotbalul evoluează către un joc de forţă, uitând în unele cazuri concrete de fotbalul tehnico-tactic nu este corectă. Fotbalul de performanţă presupune dezvoltarea tuturor elementelor esențiale în cadrul sistemului de dirijare a procesului de pregătire a sportivilor de performanță, deci nu numai a capacităţii fizice, chiar dacă este un joc caracterizat, din ce în ce mai mult, printr-o puternică adversitate. Metodele antrenamentului sportiv în fotbal reprezintă modalităţile prin care antrenorii reuşesc să realizeze şi să evalueze pregătirea jucătorilor cu mai multă precizie, ţinând cont de modelarea antrenamentului în scopul optimizării randamentului fotbaliştilor în competiţiile oficiale. Pornind de la principalele forme de organizare a activităţii folosite în procesul de antrenament din fotbal, se observă că fiecare dintre acestea, prin particularităţile pe care le posedă, impune anumite mijloace adecvate obiectivelor ce se propun a fi realizate

Cuvinte-cheie
antrenament sportiv (AS), management ca proces, dirijare a pregătirii, fotbaliști de performanță