IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 18:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)34
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole516206861377338828
Volume34103283914
Total5503101444687

Vizualizări   3473Descărcări   102

Conţinutul numărului de revistă

Învăţarea jocului de handbal prin jocuri de mişcare la elevii ciclului primar

5-14

CZU: 796.322:373.3

Constantin Iuliana Luminiţa, Chirazi Marin

Learning the handball game by movement games to primary cycles

15-24

CZU: 796.322:373.3

Constantin Iuliana Luminiţa, Chirazi Marin

Studiu privind pregătirea echipei reprezentative școlare de oină în învățământul gimnazial

25-29

CZU: 796.328:373.5

Gălățeanu Ioan Sorin, Benedek Florian

A study on the training of the oina school representative team in the gymnasium education

30-34

CZU: 796.328:373.5

Gălățeanu Ioan Sorin, Benedek Florian

Aspecte privind dezvoltarea inteligenței motrice a elevilor din ciclul primar în cadrul disciplinei „Muzică și mișcare”

35-40

CZU: 796.012.1:373.037.1

Râşneac Boris, Pasăre Daniela

Aspects regarding the development of the motor intelligence of the primary pupils within the discipline "Music and movement"

41-46

CZU: 796.012.1:373.037.1

Râşneac Boris, Pasăre Daniela

Bazele manageriale ale antrenamentului sportiv în fotbalul de performanță

47-53

CZU: 796.015:005+796.332

Dina Nicolae-Adrian, Budevici-Puiu Anatolie

Managerial bases of sports training in performance football

54-60

CZU: 796.015:005+796.332

Dina Nicolae-Adrian, Budevici-Puiu Anatolie

Dezvoltarea nivelului capacităţii motrice a pompierilor militari prin circuite

61-67

CZU: 795.012:355.2

Chirazi Marin, Loluță Adrian-Gabriel

Development of the motor capacity level of military firemen by circuit training. preliminary study

68-74

CZU: 795.012:355.2

Chirazi Marin, Loluță Adrian-Gabriel

Dezvoltarea calităților de viteză prin perfecționarea elementelor tehnicii de înot aplicând mijloacele tehnice

75-78

CZU: 796.012.13:796.2+796.02

Scorţenschi Dmitri

Development of speed qualities by improving swimming technique elements using technical means

79-82

CZU: 796.012.13:796.2+796.02

Scorţenschi Dmitri

Структура построения модели многолетнего тренировочного процесса теннисистов высшей квалификации в годичных мезоциклах спортивной подготовки

83-89

CZU: 796.015.3:796.342

Мокроусов Елена

Structure of model building for a long-term training process of highly qualified table tennis players in annual mesocycles of sports training

90-96

CZU: 796.015.3:796.342

Mocrousov-Cuciuc Elena

Complexitatea programului kinetic aplicat în sindromul dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a

97-104

CZU: 615.852:616.711-053.8+796

Cristea Florentina

The complexity of the kinetic program applied in painful lumbar syndrome to middle-aged persons

105-111

CZU: 615.852:616.711-053.8+796

Cristea Florentina

Socializarea și integrarea adolescenților din Republica Moldova prin formele turismului activ

112-117

CZU: 796.5:361.6-053.6

Grosu Maria

Socialization and integration of adolescents in the Republic of Moldova by the forms of active tourism

118-122

CZU: 796.5:361.6-053.6

Grosu Maria

Terapii complementare în recuperarea copiilor de vârstă preşcolară cu paralizie cerebrală infantilă

123-128

CZU: 615.825:616.831-053.2+796

Haidamac Ana

Complementary therapies in the recovery of pre-school children diagnosed with cerebral palsy

129-135

CZU: 615.825:616.831-053.2+796

Haidamac Ana

Timpul liber - indicator evaluativ al calității vieții

136-142

CZU: 379.83:330.59+796

Lazăr Andreea-Gabriela

Free time - evaluative indicator of quality of life

143-149

CZU: 379.83:330.59+796

Lazăr Andreea-Gabriela

Aspecte ale neuroplasticității cerebrale induse de kinetoterapie combinată cu stimulare magnetică transcraniană la pacienții cu AVC ischemic acut

150-156

CZU: 616.831-005.1:615.84+796

Pîrţac Ion, Danail Serghei, Groppa Stanislav

Aspects of cerebral neuroplasticity induced by kinetotherapy combined with transcranial magnetic stimulation in patients with acute ischemic stroke

157-163

CZU: 616.831-005.1:615.84+796

Pîrţac Ion, Danail Serghei, Groppa Stanislav

О модернизации концептуальных основ науки о физической культуре и спорте: актуальное цитирование

164-173

CZU: 796.01:001.3

Манолаки Вячеслав, Визитей Николай

On the modernisation of the conceptual foundations of the science of physical education and sports: actual quoting

174-182

CZU: 796.01:001.3

Manolachi Victor, Vizitei Nicolae