Formele adevărului juridic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
263 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-31 17:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.131.8+347.9 (1)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (818)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (604)
SM ISO690:2012
MOHOREA, Efim. Formele adevărului juridic. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția a 3-a, 21-22 iunie 2019, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2019, pp. 352-361. ISBN 978-9975-3316-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a, 2019
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 21-22 iunie 2019

Formele adevărului juridic


CZU: 343.131.8+347.9
Pag. 352-361

Mohorea Efim
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

This thesis is devoted to the analysis of the notion of „juridical truth”. From logical-gnoseological and axiological perspectives, the content of the term „legal norm” is analyzed. It is concluded that legal statements contain not only truths about human deeds, but also express the fairness of judgments made by legal specialists regarding social events in terms of legal norms. It is argued that legal norms themselves, as imperative judgments (prescriptions), belong to axiology and, as complex rational structures, they cannot be qualified from gnoseological perspective as true or false.

Cuvinte-cheie
objective truth, material truth, value, legal norm, legal imperative, judicial truth, value judgment (sentence)