Влияние метаболитов Penicillium Funiculosum Thom и Penicillium Corylophilum Dierckx на вегетацию огурца
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
98 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-03 12:38
SM ISO690:2012
СЫРБУ, Тамара; ЩЕРБАКОВА, Татьяна. Влияние метаболитов Penicillium Funiculosum Thom и Penicillium Corylophilum Dierckx на вегетацию огурца. In: Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică. 10-12 decembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign“, 2018, pp. 267-270.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică 2018
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor"
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018

Влияние метаболитов Penicillium Funiculosum Thom и Penicillium Corylophilum Dierckx на вегетацию огурца


Pag. 267-270

Сырбу Тамара, Щербакова Татьяна
 
Институт микробиологии и биотехнологии
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2019


Rezumat

An aqueous solution of the P.funiculosum CNMN-FD-11 fungus exometabolites at a concentration of 0,5% stimulates the germination of cucumber seeds by 27,2%, the growth of the root system of seedlings by 20%, increases the yield when using irrigation by 25,6%. The exometabolites of the P.corylophilum CMNM FD 20 fungus at a concentration of 0.5% can be used for pre-sowing seed treatment, wherein germination increases by 27,2%, seedling length by 28,5%, root weight by 27,8%, by compared with the control.

Cuvinte-cheie
Penicillium funiculosum, P.corylophilum, exometabolites, concentration, germination of seeds.