Efectul cuantic dimensional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-14 13:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
530.145:621.38 (1)
Fizică (956)
Electrotehnică (544)
SM ISO690:2012
BARDEŢCHI, Profirie; MACOVEI, Mihai. Efectul cuantic dimensional. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 23-30. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Efectul cuantic dimensional

Dimensional quantum effect


CZU: 530.145:621.38
Pag. 23-30

Bardeţchi Profirie, Macovei Mihai
 
Institutul de Fizică Aplicată
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

În articol este descris fenomenul modificării proprietăților corpurilor cristaline semiconductoare macroscopice pe măsura reducerii dimensiunilor acestora până la scara nanometrică – un efect cuantic dimensional. În funcție de direcțiile de reducere a dimensiunilor și de mărimea acestora se pot forma gropi de potențial, fire (conductoare) și puncte cuantice. Se analizează posibilitatea modificării proprietăților acestora și aplicării lor în tehnică, medicină etc.

The article describes the phenomenon of modifying the properties of macroscopic semiconductor crystalline bodies as they reduce their dimensions to the nanoscale - a dimensional quantum effect. Depending on the size reduction directions and their size, potential pits, quantum filaments (conductors) and dots can be formed. The possibility of modifying their properties and their application in technique, medicine, etc. is analyzed.

Cuvinte-cheie
efect cuantic dimensional, groapă de potențial, fire și puncte cuantice, barieră de potential, microelectronică, optoelectronică,

quantum dimensional effect, potential pit, quantum filaments and dots, potential barrier, microelectronics, optoelectronics