Omul care totdeauna găsea soluții potrivite  90 de ani de la nașterea fizicianului Anatol Sârghi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-15 15:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
53(478)(092)+929SârghiA.:53(478) (1)
Fizică (1002)
Biografii și studii înrudite (161)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Omul care totdeauna găsea soluții potrivite  90 de ani de la nașterea fizicianului Anatol Sârghi. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 5-11. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Omul care totdeauna găsea soluții potrivite  90 de ani de la nașterea fizicianului Anatol Sârghi

The man who always found the right solutions  90th anniversary of prof. dr. Anatol  Sârghi  


CZU: 53(478)(092)+929SârghiA.:53(478)
Pag. 5-11

Dumbrăveanu Roza
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 iulie 2019


Rezumat

În această lucrare este prezentată o schiță de portret a distinsului profesor Anatol SÂRGHI, doctor în științe fizico-matematice, fost decan al facultății de fizică la Universitatea de Stat din Moldova. Sunt evocate calitățile și atitudinile unui autentic profesionist care a contribuit esențial la pregătirea profesională a mai multor generații de fizicieni și matematicieni.

This paper presents a portrait sketch of the distinguished Professor Anatol SÂRGHI, Doctor in Physics and Mathematics, former dean of the Faculty of Physics at the Moldova State University. There are evoked the main qualities and attitudes of an authentic professional, who has contributed to the professional training of many generations of physicists and mathematicians.

Cuvinte-cheie
Anatol Sârghi, profesionist, fizică, Universitatea de Stat din Moldova, decan,

Anatol Sârghi, professional, physics, Moldova State University, dean