Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-06 20:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.811.98:635.64 (1)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (194)
Plante de grădină. Grădinărit (322)
SM ISO690:2012
GUREV, Angela; MAŞCENCO, Natalia; BOROVSKAIA, Ala; SHUBINA, Victoria. Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, pp. 109-116. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3249211
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture

Substanțe biologic active din Linaria genistifolia (L.) mill și perspectiva aplicării acestora în agricultura ecologică


CZU: 631.811.98:635.64
DOI: 10.5281/zenodo.3249211
Pag. 109-116

Gurev Angela1, Maşcenco Natalia2, Borovskaia Ala2, Shubina Victoria2
 
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2019


Rezumat

The article starts with literature review on secondary metabolites, namely the iridoids contained in Linaria species (Scrophulariaceae). It describes the biological activity of the iridoid glycosides; the importance and the benefits of the secondary metabolites and their eventual application in organic plant cultivation. Is further elucidated the profile of the biologically active substances predominant in the purified extract of Linaria genistifolia (L.) Mill., named by us genistifoliosides. Are investigated the biological activity and the stimulating effect of genistifolioside aqueous solution in concentration 0.01% on the tomato seed germination, plants’ productivity (which is 33.9% higher) and the biochemical characteristics of the tomato fruit. It was elucidated, for the first time, the inhibitory effect of genistifolioside on the development of Alternaria alternata pathogenic fungi, affecting the vegetable crops; the 0.1% aqueous solution of genistifoliosides has the diameter of the fungi zone of inhibition 5.8 times bigger in comparison to the control sample and 4 times bigger in comparison to the certificated biopreparation. The purified extract of genistifoliosides exhibits properties of plant growth regulator as well as fungicidal properties and can be used in ecological agriculture

Aricolul începe cu o analiză bibliografică a metaboliților secundari, în special al iridoidelor, conținuți în speciile Linaria (Scrophulariaceae). Se relatează despre activitatea biologică a glicozidelor iridoidice, despre importanța și beneficiile metaboliților secundari și eventuala aplicare a acestora în cultivarea organică a plantelor. În continuare este elucidat profilul substanțelor biologic active - glicozidelor iridoidice, predominante în extractul purificat de Linaria genistifolia (L.) Mill., denumite de noi genistifoliozide. Este investigată activitatea biologică și efectul stimulator al soluției apoase de 0.01% de genistifoliozide asupra germinării semințelor de tomate, asupra productivității plantelor (care este cu 33.9% mai înaltă) și asupra indicilor biochimici ai tomatelor. Pentru prima dată a fost elucidat efectul inhibator genistifoliozidelor asupra dezvoltării fungilor patogeni Alternaria alternata, care afectează culturile lecumicole; soluția apoasă de 0.1% de genistifoliozide ate diametrul zonei de inhibiție a fungilor de 5.8 mai mare comparativ cu varianta martorului și de 4 ori mai mare comparativ cu biopreparatul certficat. Cercetările efectuate au demonstrat că extractul purificat de genistifoliozide manifestă atât proprietăți de reglator de creștere al plantelor cât și proprietăți fungicide și poate fi utilizat în agricultura ecologică.

Cuvinte-cheie
Alternaria alternata, bioactivity, fungicidal, genistifoliosides, Growth regulators, iridoids, Tomatoes,

Alternaria alternata, activitate biologică, Fungicide, genistifoliozide, reglatori de creștere, iridoide, tomate