The methodological aspects of using real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) in Brettanomyces/Dekkera detection
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
470 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-11 17:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.258:579 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (307)
Microbiologie (459)
SM ISO690:2012
MITINA, Irina; ZGARDAN, Dan; STURZA, Rodica; SCUTARU, Yury. The methodological aspects of using real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) in Brettanomyces/Dekkera detection. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, pp. 117-125. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3249213
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The methodological aspects of using real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) in Brettanomyces/Dekkera detection

Aspecte metodologice ale utilizării real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) pentru detecția Brettanomices / Dekkera


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3249213
CZU: 663.258:579
Pag. 117-125

Mitina Irina1, Zgardan Dan2, Sturza Rodica2, Scutaru Yury2
 
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2019


Rezumat

Wine spoilage could be caused by a lot of genera and species of yeasts. One of the most damaging is Brettanomyces/Dekkera which causes severe quality problems in the wine industry. Timely detection of these organisms in wine is of crucial importance for preserving wine quality. The conventional methods of diagnostics are often time-consuming and laborious. For this, molecular-based methods of rapid testing, particularly real-time PCR are gaining increasing importance. In this work, the potential of the real-time PCR method in microbiological monitoring of wines was evaluated, and analysis process according to the PIKA WeihenstephanTM SO Detection Kit H Brettanomyces/Dekkera protocol was optimized.

Alterarea vinului poate fi cauzată de diferiți agenți patogeni, inclusiv de levuri sălbatice. Unul din genurile de levuri care cauzează probleme mari în industria vinicolă. Detecția la timp a acestor microorganisme are un rol crucial în asigurarea unei calități superioare a vinurilor. Metodele moleculare de detecție, ce se bazează pe amplificarea ADN-ului, inclusiv real-time PCR, sunt mai eficiente decât cele tradiționale, deoarece acestea din urmă necesită mult timp și un volum mare de lucru. În această lucrare, s-a evaluat potențialul metodei real-time PCR în monitorizarea microbiologică a vinurilor și s-a optimizat procesul de analiză în conformitate cu protocolul PIKA WeihenstephanTM SO Detection Kit H Brettanomyces/Dekkera.

Cuvinte-cheie
Red wine, spoilage yeast, DNA extraction, detection kit Brettanomyces/Dekkera, Real-Time PCR, volatile phenols, cycle quantification (Cq).,

Vin roșu, drojdie de degradare, extracție ADN, kit de detectare Brettanomyces / Dekkera, PCR în timp real, fenoli volatili, cuantificare cicluri (Cq)