Asigurarea vizibilităţii evenimentelor de dezvoltare profesională – element important în promovarea imaginii Academiei de Administrare Publică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 12:29
SM ISO690:2012
CIUTAC, Irina. Asigurarea vizibilităţii evenimentelor de dezvoltare profesională – element important în promovarea imaginii Academiei de Administrare Publică. In: Teoria şi practica administrării publice. 17 mai 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2019, pp. 593-597. ISBN 978-9975-3240-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2019
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019

Asigurarea vizibilităţii evenimentelor de dezvoltare profesională – element important în promovarea imaginii Academiei de Administrare Publică

Ensuring the visibility of professional development events - an important element in promoting the image of the Academy of Public Administration

Обеспечение видимости мероприятий профессионального развития – важный элемент в продвижении имиджа Академии публичного управления


Pag. 593-597

Ciutac Irina
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2019


Rezumat

The fundamental problem of any institution is the creation and promotion of its image. An important role in this process has the organization’s visibility kit. It contains many tools for ensuring visibility: organization identity, online media, periodical publications, participation in national and international specialized events, etc.

Cuvinte-cheie
image, visibility, identity, online media, visibility tools