IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(159) pentru cuvîntul-cheie "image"
Rolul politicii culturale din unele țări europene in conturarea imaginii țării in străinătate
Tăbăcaru Ludmila, Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre modalităţile de sporire a calităţii ofertei educaţionale ca factor de creştere a atractivităţii catedrei şi a imaginii ASEM
Diaconu Luminiţa, Panainte Lidia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice
Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W. Goyen’s “Bridge of music, river of sand” – an ecological perspective
Ţeplic Tatiana
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основы формирования имиджа руководителя системы образования
Nasibova Afag
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование положительного имиджа учебного заведения как средства повышения его конкурентоспособности
Curaciţchi Angela
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культ коня в народной культуре гагаузов: традиционная обрядность как источник формирования имиджа Гагаузии
Cvilincova Elizaveta
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții despre copilărie prin dialog și monolog în creația prozatorilor contemporani
Calina Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca
Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în studierea percepției: noțiuni și clasificări
Jabinschi Ion
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегический маркетинг как инструмент обеспечения эколого-экономической безопасности международной экономической деятельности
Domașenko Marina, Școla Victoria, Burnakova Valeria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respirația vie a segmentului folkloric în viziunea prozatorului Vladimir Beșleaga
Niţă-Cocieru Mariana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cromatica poeziei lui Grigore Vieru
Grosu Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă imagologică privind Basarabia și Bbasarabeanul în creația Druțiană
Luchianciuc Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica satirică din RSS Moldovenească. Anii 1945-1950
Adascalița-Crigan Lucia
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polivalenţa artei lui Vladimir Melnic
Cravcenco Vladimir
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni novatoare în artele decorative din Republica Moldova. Anii 1991–2000
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 159