IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(94) pentru cuvîntul-cheie "image"

Rolul politicii culturale din unele țări europene in conturarea imaginii țării in străinătate

Tăbăcaru Ludmila, Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre modalităţile de sporire a calităţii ofertei educaţionale ca factor de creştere a atractivităţii catedrei şi a imaginii ASEM
Diaconu Luminiţa, Panainte Lidia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca

Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегический маркетинг как инструмент обеспечения эколого-экономической безопасности международной экономической деятельности

Domașenko Marina, Școla Victoria, Burnakova Valeria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respirația vie a segmentului folkloric în viziunea prozatorului Vladimir Beșleaga

Niţă-Cocieru Mariana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cromatica poeziei lui Grigore Vieru

Grosu Lilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O perspectivă imagologică privind Basarabia și Bbasarabeanul în creația Druțiană

Luchianciuc Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polivalenţa artei lui Vladimir Melnic

Cravcenco Vladimir
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opțiuni novatoare în artele decorative din Republica Moldova. Anii 1991–2000

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev

Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graffitti. Entuziasmul ilegalităţii, protecţia anonimatului şi provocarea celebrităţii

Titu Alexandra
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soft power ca instrument de formare a imaginii de țară

Gribincea Alexandru
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегия деятельности современного руководи-теля на основе авторитета и индивидуального имиджа

Stratan Stela
Международный Независимый Университет Молдовы
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea strategiilor de management a evenimentelor în promovarea brandului produsului

Țăruș Radu
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de „suferință ” în structurile asociative

Danila Violina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere estetice în evoluția filmului-portret
Fotescu Irina
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căutări ale paradigmei naționale în arta graficii de carte din RSS Moldovenească din perioada anilor 1960-1970

Rocaciuc Victoria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые аспекты политики постума по нумизматическим данным

Kulikova Iulia
Московский педагогический государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 94