The risks of artificial intelligence
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.8 (128)
Inteligență artificială (127)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. The risks of artificial intelligence. In: Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 4, pp. 47-56. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.2576737
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The risks of artificial intelligence

Riscurile inteligenței artificiale


CZU: 004.8
DOI: 10.5281/zenodo.2576737
Pag. 47-56

Băjenescu Titu-Marius
 
C. F. C., La Conversion
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2019


Rezumat

The artificial intelligence (AI) revolution is the fastest of all revolutions that we have known. The AI is most often presented as a how to improve and refine existing processes in order to spectacular. Much more than a technology, AI represents a new way of interacting with our environment and doing business. While some welcome this innovation favourably, others call for a break to assess the potential risks to consumers. The paper examines the possible risks and benefits of AI for different areas of human activity.

Revoluția inteligenței artificiale (AI) este cea mai rapidă dintre toate revoluțiile pe care le-am cunoscut. AI este cel mai adesea prezentată ca o modalitate de îmbunătățire și rafinare a proceselor existente pentru a fi spectaculoase. Mult mai mult decât o tehnologie, AI reprezintă un nou mod de a interacționa cu mediul nostru și de a face afaceri. În timp ce unii apreciază favorabil această inovație, alții solicită o pauză pentru a evalua potențialele riscuri pentru consumatori. În lucrare sunt examinate posibilele riscuri și avantaje ale AI pentru difeite domenii ale activității umane.

Cuvinte-cheie
Risks of misuse, AI advantages, large-scale cybercrime, safety, reliability.,

Riscuri de utilizare incorectă, avantaje AI, criminalitate informatică la scară largă, siguranţă, fiabilitate