Analiza funcţional-cost în energetică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
257 0
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman. Analiza funcţional-cost în energetică. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 33.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Analiza funcţional-cost în energetică


Pag. 33-33

Ctitor Roman
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2019Teza

Sporirea eficacităţii funcţionării sectorului energetică prezintă o problemă actuală pentru Republica Moldova și depinde de fluctuaţiile de pe piaţa resurselor energetice dintr-o parte, iar din altă parte de factori interni. Factorii interni depind de raporturile şi interese agenţilor economici ce activează în sectorul energiei a ţării. În lucrare se prezintă o abordare a metodologiei de estimare a situaţii din sectorul energetic al republicii, reieşind din consecutivitatea şi continuitatea fluxurilor de energie şi ierarhia prestării serviciilor energetice. Ca platformă a analizei serveşte consecutivitatea transformărilor resurselor energetice primare, transportului şi distribuţiei energiei către consumatorii finali. Funcţionarea sectorului energetic se prezintă ca un lanţ de servicii în rezultatul prestării cărora se formează o valoare adăugată (VA). Valoarea adăugată (VA) acoperă toate cheltuielile segmentului respectiv ale sectorului energetic. Conceptul metodologic utilizat este prezentat de figura următoare. În baza conceptului propus se pot determina unii indicatori de activitate economică în sector, de exemplu, utilizând tarifele de procurare şi livrare a energiei electrice în anul 2014: VAEE=[(156,81-98,58)/98,58]*100%=59%. Valoarea adăugată la transportul energiei electrice VAEE-T=[8,02/(98,58-8,02)]*100%=8,86%. Valoarea adăugată la distribuţie energiei electrice VAEE-D=VAEE-T - VAEE-D=59-8,86= 50,14%. Această analiză indică la mari disproporţii privind componenta formării valorii adăugate în sectorul transport şi distribuţie a energiei electrice.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ctitor, R.P.</dc:creator>
<dc:date>2015</dc:date>
<dc:source>Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători () 33-33</dc:source>
<dc:title><p>Analiza funcţional-cost &icirc;n energetică</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>