Opoziția politică versus puterea în societatea tranzițională contemporană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-31 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[328.123+324](478) (2)
Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne (75)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (72)
SM ISO690:2012
RUSANDU, Ivan. Opoziția politică versus puterea în societatea tranzițională contemporană. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2018, nr. 1(7), pp. 5-15. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Numărul 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858

Opoziția politică versus puterea în societatea tranzițională contemporană

The political opposition versus power in contemporay transitional society


CZU: [328.123+324](478)
Pag. 5-15

Rusandu Ivan
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2018


Rezumat

În acest studiu este descris procesul instituționalizării opoziției politice în Republica Moldova. sunt analizate formele și tipurile opoziției politice în contextul procesului politic actual. Este apreciat potențialul opoziției politice și sunt descrise unele aspecte ale instituționalizării opoziției politice în sistemul politic actual.

The article analyzes the approaches regarding the essence of the opposition and its relations with the governing power. Based on the analysis of the factual and theoretic material, the author pleads for the institutionalization of the opposition through the elaboration of a law which would guarantee the functionality of the opposition.

Cuvinte-cheie
putere, opoziție politică, partid politic, pluralism politic, cultura politică, alegeri locale și parlamentare.,

democratic

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Rusandu, I.C.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Opoziția politică versus puterea &icirc;n societatea tranzițională contemporană</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1858</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>putere</subject>
<subject>opoziție politică</subject>
<subject>partid politic</subject>
<subject>pluralism politic</subject>
<subject>cultura politică</subject>
<subject>alegeri locale și parlamentare.</subject>
<subject>democratic</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[328.123+324](478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-12-24</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>&Icirc;</em><em>n acest studiu este descris procesul institu</em><em>ț</em><em>ionaliz</em><em>ă</em><em>rii opozi</em><em>ț</em><em>iei politice </em><em>&icirc;</em><em>n Republica Moldova. sunt analizate formele </em><em>ș</em><em>i tipurile opozi</em><em>ț</em><em>iei politice </em><em>&icirc;</em><em>n contextul pro</em><em>cesului politic actual. Este apreciat </em><em>poten</em><em>ț</em><em>ialul opozi</em><em>ț</em><em>iei politice </em><em>ș</em><em>i sunt descrise unele aspecte ale institu</em><em>ț</em><em>ionaliz</em><em>ă</em><em>rii opozi</em><em>ț</em><em>iei politice </em><em>&icirc;</em><em>n sistemul politic actual.</em></p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><em>The article analyzes the approaches regarding the essence of the opposition and its relations with the governing power. Based on the analysis of the factual and theoretic material, the author pleads for the institutionalization of the opposition through the elaboration of a law which would guarantee the functionality of the opposition.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>