Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
223 21
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 09:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.44+347.232.8 (1)
Obligații. Contracte. Convenții (238)
Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile (139)
SM ISO690:2012
TALAMBUŢA, Angela. Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), pp. 11-16. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X

Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă


CZU: 347.44+347.232.8
Pag. 11-16

Talambuţa Angela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2018


Rezumat

Contractul de întreţinere se încheie în practică între persoane fizice şi este recunoscut atât de literatura de specialitate, cât şi de jurisprudenţă. Acest tip de contract reprezintă o construcție juridică, de necesitate practică, obiectivă a cărei structură şi fixare a fost realizată de practica judiciară şi literatura juridică de specialitate. Potrivit art. 839 CCRM, prin contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte (beneficiarul întreținerii) se obligă să dea celeilalte părţi (dobânditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobânditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinerea în natură – locuința, hrana, îngrijirea şi ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi înmormântarea

The maintenance contract ends in practice between individuals and is recognized by both literature and jurisprudence. This type of contract is a legal construction, of objective practical necessity whose structure and fixation has been achieved by the judicial practice and the specialized legal literature.According to art. 839 CCRM, through the contract for the alienation of the goods on condition of life maintenance, a party (the beneficiary of the maintenance) undertakes to give the other party (acquirer) immovable or movable property and the acquirer undertakes to provide the beneficiary with the maintenance in kind - food, care and help needed for the time it will live, as well as the funeral.

Cuvinte-cheie
contract,

întreţinere pe viaţă, înstrăinare, bunuri.,

condiţii