Instalaţie electrică eoliană lentă de mică putere – mostră experimentală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
353 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-21 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92+621.311.24 (7)
Economia energiei în general (448)
Electrotehnică (830)
SM ISO690:2012
GUTIUM, Serghei; PUTINA, Grigore; VAZIAN, Mihail; BÎRLĂDEAN, Alexandru; BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai. Instalaţie electrică eoliană lentă de mică putere – mostră experimentală. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 737-739. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Instalaţie electrică eoliană lentă de mică putere – mostră experimentală


CZU: 620.92+621.311.24
Pag. 737-739

Gutium Serghei1, Putina Grigore1, Vazian Mihail1, Bîrlădean Alexandru2, Berzan Vladimir2, Tîrşu Mihai2
 
1 ÎS „Aselteh” ,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

Este descrisă mostra-pilot a Instalaţiei Electrice Eoliene Lente cu diametrul aeromotorului de 5 m şi putere instalată 3 kW (IEEL5-3), elaborată de Institutul de energetică a A.Ş.M. (IE AŞM) şi fabricată la Uzina Experimentală „ASELTEH” a A.Ş.M. (UE”ASELTEH”)