Efectele la distanţă ale limfoamelor maligne Hodgkin şi non-Hodgkin asupra sistemului nervos periferic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-25 12:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441/.442:616.833 (1)
Patologie. Medicină clinică (2664)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (287)
SM ISO690:2012
GHERGHELEGIU, Evelina. Efectele la distanţă ale limfoamelor maligne Hodgkin şi non-Hodgkin asupra sistemului nervos periferic. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 109-111. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Efectele la distanţă ale limfoamelor maligne Hodgkin şi non-Hodgkin asupra sistemului nervos periferic

Title remote effects of Hodgkin and non-Hodgkin malignant lymphomas on peripheral nervous system

Отдаленное воздействие ходжкинских и неходжкинских злокачественных лимфом на периферическую нервную систему


CZU: 616-006.441/.442:616.833
Pag. 109-111

Gherghelegiu Evelina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

Efectele la distanţă ale limfoamelor maligne Hodgkin şi non-Hodgkin asupra sistemului nervos periferic înregistrează o eterogenitate clinică semnificativă. Tipul, severitatea şi extinderea afectării sistemului nervos pot fi determinate prin studiul electrofiziologic. Obiectivele cercetării efectuate sunt de a identifica orice implicare a sistemului nervos periferic în limfoamele maligne, de a evalua specificul caracteristicilor clinice, de a stabili interrelaţia clinico-electrofiziologică şi de a determina patternul evolutiv al neuropatiei dezvoltate. 

Remote effects of Hodgkin and non-Hodgkin malignant lymphomas on peripheral nervous system register significant clinical heterogeneity. The type, severity and extension of nervous system impairment can be determined by electrophysiological study. The objectives of the study are to identify any involvement of peripheral nervous system in malignant lymphomas, to assess the specifics of clinical features, to establish clinical-electrophysiological interrelation and to determine evolution pattern of the developed neuropathies.

Отдаленное воздействие ходжкинских и неходжкинских злокачественных лимфом на периферическую нервную систему выражают значительную клиническую неоднородность. Тип, степень тяжести и распространение поражения нервной системы могут быть определены электрофизиологическим исследованием. Целями исследования являются выявление любого вовлечения периферической нервной системы в злокачественные лимфомы, оценка специфики клинических особенностей, установка клинико-электрофизиологической взаимосвязи и определение модели эволюции развившихся нейропатий

Cuvinte-cheie
neuropatii periferice, limfom malign