Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 14:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.253:613:378.147 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (506)
Igienă. Igienă și sănătate personală (247)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1189)
SM ISO690:2012
FRIPTULEAC, Grigore; CEBANU, Serghei; CHIRLICI, Alexei; CAZACU-STRATU, Angela; RUBANOVICI, Vladislav; MEŞINA, Victor. Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 111-114. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei

The importance of training of family doctors in the field of hygiene

Значение подготовки семейных врачей в области гигиены


CZU: 614.253:613:378.147
Pag. 111-114

Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21, Chirlici Alexei2, Cazacu-Stratu Angela12, Rubanovici Vladislav2, Meşina Victor2
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

În acest articol este argumentată necesitatea pregătirii mai aprofundate a medicilor de familie în diverse domenii ale igienei pe parcursul pregătirii postuniversitare prin rezidenţiat. În studiu sunt elucidate aspectele principale ale programului de studii la disciplina Igienă pentru rezidenţii specialităţii „Medicina de familie”. Pe parcursul expunerii  materialului sunt evidenţiate măsurile igienice şi de promovare a sănătăţii, care se impun în activitatea profesională a medicului de familie..  

It is argued the need for more in-depth training of the family doctors in various areas of hygiene during post-graduate training through residency. In the article there are elucidated the main aspects of the program of hygiene studies for the residents of specialty “Family medicine”. During exposing of material there were highlighted the hygienic and health promotion measures, which are imposed in the professional activity of the family doctor.

Аргументирована необходимость всесторонней подготовки семейного врача по различным вопросам гигиены, особенно в период последипломного образования в резидентуре. В работе освещены главные составные части учебной программы по гигиене для резидентов по специальности „Семейная медицина”. По мере изложения материала сделан акцент на гигиенические мероприятия и на пропаганде здорового образа жизни, которые должны занимать особое место в деятельности семейного врача.

Cuvinte-cheie
medic de familie, igienă, promovarea sănătăţii