Conţinutul dreptului la muncă  şi dreptului la ptotecţia muncii  din perspectiva reglementărilor  juridice ale republicii moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-10 22:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.21:331.45 (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Mediul ambiant la locul de muncă. Designul/organizarea locului de muncă. Siguranța la locul de muncă. Igiena muncii. Accidente de muncă (33)
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu; MĂRGINEANU, Lilia. Conţinutul dreptului la muncă  şi dreptului la ptotecţia muncii  din perspectiva reglementărilor  juridice ale republicii moldova. In: Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 3-4(31-32), pp. 83-94. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122

Conţinutul dreptului la muncă  şi dreptului la ptotecţia muncii  din perspectiva reglementărilor  juridice ale republicii moldova


CZU: 349.21:331.45
Pag. 83-94

Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2018


Rezumat

The right to work and right to work protection can be considered as fundamental economic  rights of the individual through these very rights that make it possible for people in legal relations with the employer under the provision of  certain services for which it is paid a salary, for il increase its economic welfare.Here, the right to work can be viewed as a constitutive element of human dignity that contribute  to the possibility of obtaining compensation, leading to the establishment of an adequate standard of living .In this context, it should be noted that this right does not imply a  guarantee of employment. 

Dreptul la muncă şi dreptul la protecţia muncii pot fi considerate ca drepturi economice fundamentale ale individului prin faptul că anume aceste drepturi fac posibilul ca persoana, intrînd în  raporturi juridice cu angajatorul în baza prestării anumitor servicii pentru care este remunerat  cu un salariu, pentru să-şi sporească bunăstarea sa economică şi socilă.Tot aici, dreptul la muncă poate fi privit ca un element constitutiv al demnităţii umane, precum  ce contribuie la posibilitatea de a obţine compensaţii, ceea ce duce la stabilirea unui standard  adecvat  de viaţă. În acest context, ar trebui remarcat faptul că acest drept nu implică şi o garanţie de angajare. 

Cuvinte-cheie
eglementare juridică, drepturi economice fundamentale, compensaţii sociale, standard adecvat de viaţă, garanţie de angajare etc.,

bunăstare socială, demnitate umană