Traductori capacitivi interdigitali de NO2 bazați pe telurizi sticloși
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
189 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-04 14:28
SM ISO690:2012
ŢIULEANU, Dumitru; CIOBANU, Marina. Traductori capacitivi interdigitali de NO2 bazați pe telurizi sticloși. In: Telecommunications, Electronics and Informatics. 6, 24-27 mai 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2018, pp. 161-165. ISBN 978-9975-45-540-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Telecommunications, Electronics and Informatics
6, 2018
Conferința "Telecommunications, Electronics and Informatics"
Chișinău, Moldova, 24-27 mai 2018

Traductori capacitivi interdigitali de NO2 bazați pe telurizi sticloși


Pag. 161-165

Ţiuleanu Dumitru, Ciobanu Marina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

Telurizi sticloşi din sistemul cuaternar As2Ge8S3 –Te au fost utilizaţi pentru realizarea traductorilor de gaze capacitivi, operabili la temperatura camerii. Este demonstrat că distribuţia spectrală a capacităţii electrice a structurilor funcţionale Pt / As2Ge8S3 –Te / Pt constă dintr-o muchie de creştere bruscă a capacității, poziția căreia este controlată de temperatură, compoziţia chimică a materialului calcogenic, precum și a mediului gazos ambiant. Sensibilitatea către starea mediului ambiant a fost identificată prin sesizarea vaporilor toxici de dioxid de azot diluaţi în aer uscat la temperatura camerii. S-a stabilit că sensibilitatea către NO2 depinde de frecvenţa câmpului electric aplicat, compoziţia calcogenurii şi regimul termic de funcţionare a traductorului, atingând valori de până la 65% per ppm. Rezultatele sunt analizate şi explicate ţinând cont de particularităţile fenomenelor de contact şi de suprafaţă în semiconductorii calcogenici sticloşi.

Cuvinte-cheie
Calcogenuri sticloase,

capacitate, senzori de gaze