Glomerulonefrite cronice - particularităţi clinico-evolutive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
358 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 12:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.611-002-036 (3)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (210)
SM ISO690:2012
ROTARU, Larisa; GROPPA, Liliana; CHIŞLARI, Lia; SASU, Boris; PASCARI-NEGRESCU, Ala; PLATON, Maria; MOŞNEAGA, Marigula. Glomerulonefrite cronice - particularităţi clinico-evolutive. In: Arta Medica . 2018, nr. 2(67), pp. 39-40. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852

Glomerulonefrite cronice - particularităţi clinico-evolutive

Clinical-evolution particularities in patients with chronic glomerulonefrite


CZU: 616.611-002-036
Pag. 39-40

Rotaru Larisa1, Groppa Liliana1, Chişlari Lia1, Sasu Boris12, Pascari-Negrescu Ala1, Platon Maria1, Moşneaga Marigula3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
3 Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2018


Rezumat

Un studiu retrospectiv şi prospectiv a fost efectuat asupra pacienţilor internaţi in secţie Nefrologie IMSP SCR, diagnosticaţi cu glomerulonefrită cromică. Au fost selectaţi in total 47 de pacienţi. In studiu au fost incluşi 27 de bărbaţi (57%) şi 20 de femei (43%).

A retrospective and prospective study was carried out on patients admitted to the Nephrology Department of the Republican Clinical Hospital, diagnosed with cromical glomerulonephritis. A total of 47 patients were selected. In the study were included 27 men (57%) and 20 women (43%). Key words: glomerulonephritis, anemia, syndrome.

Cuvinte-cheie
glomerulonefrită, anemie,

sindrom.