IBN
Închide
Sasu Boris
Cuvinte-cheie (32): heart failure (3), функция почек (2), кардиоренальный (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Afectarea renală în maladia COVID-19: sinteză de literatură
Groppa Liliana, Agachi Svetlana, Sasu Boris, Rotaru Larisa, Pascari-Negrescu Ala, Russu Eugen, Dutca Lucia, Sasu Dorian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea valorii prognostice a markerilor de afectare renală în insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție intermediară sau redusă
Bivol Elena1, Sasu Boris12, Grib Liviu2
1 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de apreciere a funcției renale în sindromul cardiorenal tip
Bivol Elena1, Grib Liviu2, Sasu Boris12
1 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Glomerulonefrite cronice - particularităţi clinico-evolutive
Rotaru Larisa1, Groppa Liliana1, Chişlari Lia1, Sasu Boris12, Pascari-Negrescu Ala1, Platon Maria1, Moşneaga Marigula3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
3 Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA“
Arta Medica
Nr. 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 19 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularităţi clinico-evolutive la pacienţii cu glomerulonefrită cronică  
Rotaru Larisa12, Groppa Liliana21, Sasu Boris1, Chişlari Lia1, Russu Eugen1, Groza Costina1, Platon Maria1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţa sindromului cardiorenal 2/4 la pacienţii cu insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie redusă sau moderat redusă
Bivol Elena12, Grib Liviu1, Sasu Boris21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Modificările renale la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
Bivol Elena12, Grib Liviu1, Sasu Boris12, Cardaniuc Ludmila2, Ceaichişciuc Victor2, Vlasov Lilia21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nefrectomie bilaterală transabdominală. Caz clinic
Străjescu Gheorghe12, Sasu Boris2, Ţîganciuc Lilia3, Guţu-Bahov Cornelia2, Caraion Vladimir2, Ieşeanu Artur3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“,
3 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul cardiorenal – revista literaturii
Bivol Elena, Grib Liviu, Sasu Boris
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(58) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 July, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Update on type 2 cardiorenal syndrome
Bivol Elena, Grib Liviu, Sasu Boris
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 6(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 December, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Instalarea complicaţiilor renale la pacienţii cu ciroze hepatice: aspecte fiziopatologice.
Vlasov Lilia12, Matcovschi Sergiu12, Sasu Boris12, Rusu R.1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(2) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Estimarea activităţii agenţilor vasoconstrictori şi vasodilatatori renali la pacienţii cu ciroze hepatice
Vlasov Lilia, Matcovschi Serghei, Sasu Boris, Tcaciuc Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unor factori patogenetici, ce contribuie la instalarea complicaţiilor renale la pacienţii cu ciroze hepatice
Vlasov Lilia, Matcovschi Serghei, Tcaciuc Eugen, Sasu Boris
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13