Justiţia tranziţională în contextul reglementării conflictului transnistrean: între voinţa politică și soluţiile juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
509 22
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-28 09:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.1/.8 (53)
Dreptul organizațiilor internaționale (223)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (1150)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (2121)
Drept penal internațional (3198)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (4392)
Drept diplomatic (5624)
Drept consular (6858)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Justiţia tranziţională în contextul reglementării conflictului transnistrean: între voinţa politică și soluţiile juridice. In: Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), pp. 11-22. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122

Justiţia tranziţională în contextul reglementării conflictului transnistrean: între voinţa politică și soluţiile juridice

CZU: 341.1/.8

Pag. 11-22

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2018


Rezumat

In the second half of the 20th century, British pragmatism implemented a new concept in the context of solving armed confl icts, societies that clashed with dictatorships and authoritarian regimes, the ultimate goal being the national reconciliation of these societies. South Africa, Northern Ireland, Argentina, Chili, Morocco, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Kosovo etc., here are just a few examples from the list of countries that have somehow managed to implement transitional justice. Th e Republic of Moldova should equally be included in the list provided that there is a “frozen” confl ict in its territory and the society remains divided. In this sense, we will try to make a general presentation of the correlation between the political volition and the legal solutions off ered by the transitional justice.

În a doua jumătate a secolului XX pragmatismul britanic a pus în aplicare un nou concept în contextul soluţionării unor confl icte armate, a unor societăţi ce s-au ciocnit cu dictaturi și regimuri autoritare, obiectivul fi nal fi ind reconcilierea naţională a acestor societăţi. Africa de Sud, Irlanda de Nord, Argentina, Chili, Maroc, Algeria, Bosnia și Herţegovina, Kosovo etc., iată doar câteva exemple din lista statelor ce au reușit într-o oarecare măsură să pună în aplicare justiţia ranziţională. Republica Moldova în egală măsură ar trebui să fi gureze în lista prezentată, în situaţia în care are pe teritoriul său un confl ict „îngheţat“, iar societate rămâne a fi una dezbinată. În acest sens, v-om încerca să facem o prezentare generală a co-raportului dintre voinţa politică și soluţiile juridice oferite de justiţia tranziţională.

Cuvinte-cheie
transitional justice, international humanitarian law, reconciliation, commission of inquiry,

commission for truth