Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
549 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 19:34
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală? In: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. ediţia a 18-a, 21-22 aprilie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI, 2016, pp. 264-269. ISBN 978-9975-911-96-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Simpozionul "Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale"
Chișinău, Moldova, 21-22 aprilie 2016

Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?


Pag. 264-269

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2017


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?</p>">
<meta name="citation_author" content="Cuciureanu Gheorghe">
<meta name="citation_publication_date" content="2016">
<meta name="citation_collection_title" content="Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale">
<meta name="citation_volume" content="ediţia a 18-a">
<meta name="citation_firstpage" content="264">
<meta name="citation_lastpage" content="269">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/264_269_Conceptia%20de%20reformare%20a%20sferei%20stiintei%20si%20inovarii_confirmare%20a%20dezvoltarii%20in%20spirala.pdf">