Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
115 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-21 19:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.1:579.22.085 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (197)
Microbiologie generală (44)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia; LUPAŞCU, Lucian; ŢÎMBALIUC, Nina; LUPAŞCU, Galina. Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar. In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 80-84. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar

Antifungal Activity of Oxidized Tannins, Extracted from Oak Wood

Антигрибная активность окисленных танинов, изолированных из дуба


CZU: 577.1:579.22.085
Pag. 80-84

Grigorcea Sofia1, Lupaşcu Lucian2, Ţîmbaliuc Nina2, Lupaşcu Galina1
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

Sunt prezentate date cu privire la acţiunea taninurilor din stejar, oxidate asupra fungilor Alternaria alternata, Fusarium spp., Colletotrichum coccodes in vitro. S-a constatat activitatea antifungică a compuşilor şi, totodată, reacţia specifică a micromicetelor.

Data on the action of oxidized oak tannins on Alternaria alternata, Fusarium spp., Colletotrichum coccodes fungi in vitro are presented. The antifungal activity of the compounds was found and, at the same time, the specific reaction of the micromycetes.

Представлены данные относительно действия окисленных танинов, изолированных из дуба, на грибы Alternaria alternata, Fusarium spp., Colletotrichum coccodes in vitro. Выявлены антигрибная активность танинов и специфическая реакция микромицетов.