Toxicologia experimentală in Republica Moldova: trecut, prezent, evoluţie la confl uenţa dintre domenii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
158 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-28 15:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.9(478) (2)
Toxicologie generală. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei) (30)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie. Toxicologia experimentală in Republica Moldova: trecut, prezent, evoluţie la confl uenţa dintre domenii. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 6(70), pp. 8-14. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687

Toxicologia experimentală in Republica Moldova: trecut, prezent, evoluţie la confl uenţa dintre domenii

Experimental Toxicology in Republic of Moldova: past, present, evolution between science domains

Экспериментальная токсикология в Республике Мол-
дова: прошлое, настоящее, развитие на стыке наук


CZU: 615.9(478)
Pag. 8-14

Pînzaru Iurie
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

On the basis of archival documents historical excursus of formation and development of toxicological service in the Republic of Moldova is presented. The solution of objectives and the perspective of further development of chemical safety and toxicology are discussed in context of realization of the main task on decrease to a minimum of chemical impact and ensuring the increased level of population protection against the risks associated with toxic substances.

На основе архивных документов представлен исторический экскурс формирования и развития токсикологической службы в Республике Молдова. Решение поставленных задач и перспективы дальнейшего развития химической безопасности и токсикологии обсуждены с точки зрения выполнения главной задачи по снижению до минимума химического воздействия и обеспечению повышенного уровня защиты населения от рисков, связанных с токсическими веществами.

Cuvinte-cheie
toxicology, pesticide, Risk, public health,

chemical safety