Modelul de raționalitate homo socionomicus. O analiză logică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
144 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-24 22:00
SM ISO690:2012
DINGA, Emil. Modelul de raționalitate homo socionomicus. O analiză logică. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 21-25. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Modelul de raționalitate homo socionomicus. O analiză logică


JEL: A10, A14, A19.
Pag. 21-25

Dinga Emil
 
Academia Româna
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2017


Rezumat

Lucrarea încearcă să analizeze logic un concept alternativ (sau chiar o paradigmă) al bine-cunoscutului model homo economicus: modelul homo socioeconomicus. În acest scop, principiul fundamental și axiomele modelului homo sociologicus sunt identificate și examinate sub aspect calitativ. În concordanță cu ambiția de a argumenta necesitatea înlocuirii modelului ortodox al homo economicus, lucrarea analizează principalele consecințe ale deplasării comportamentului economic dinspre domeniul economic, concentrându-se spre focalizarea sociologică.  

The paper tries to logically analyse an alternative concept (or even paradigm) to the well-known homo oeconomicus model: the homo socionomicus model. To this end, the fundamental principle and the axioms of the homo sociologicus model are identified and examined under the qualitative aspect. In line with its ambition to argue the necessity to replace the orthodox model al homo oeconomicus, the paper examines, finally, the main consequences of moving the economic behaviour from the economic field focus towards the sociologic field focus.

Cuvinte-cheie
homo economicus,

homo sociologicus, axiome comportamentale