Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 06:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.085.1:612 (1)
Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice (474)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (221)
SM ISO690:2012
POLEACOVA, Lilia. Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 24-31. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii)

CZU: 636.085.1:612
Pag. 24-31

Poleacova Lilia
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Rezumat

În articol sunt examinate succint sistemele contemporane de alimentaţie care, de facto, ignoră specificul activităţii operative, perioada de vârstă, nivelul de sănătate şi nu pot asigura sanogenitatea organismului, deoarece ele creează excesul sau insuficienţa componentelor constituente. Din punct de vedere al sanocreatologiei, numai acele sisteme de alimentaţie pot asigura o influenţă dirijată asupra organismului, care se bazează pe principiile de bază ale teoriei de alimentaţie sanocreatologică.

In article have been briefly reviewed current nutrition systems which, de facto, do not take into account the specificity of life, age period, the level of health, and may not provide sanogenity of organism because they create an excess or deficiency of nutrients. From the point of view of sanocreatology, only those food systems can provide directional eff ects on the organism, which are based on the fundamental principles of the theory of nutrition sanocreatology. 45 references.

В статье кратко рассмотрены современные системы питания, которые, de facto, не учитывают специфики жизнедеятельности, возрастной период, уровень здоровья и не могут обеспечить саногенность организма, потому что создают избыток или недостаток нутриентов. С точки зрения санокреатологии, только те пищевые системы могут обеспечить направленное воздействие на организм, которые базируются на основных принципах теории санокретологического питания. Библ.-45.

Cuvinte-cheie
raţie alimentară, componente constituente, exces,

insuficienţă